Het is de bedoeling dat alle communicatie tussen gemeenten en zorgaanbieder en vice versa verloopt via het digitale berichtenverkeer. De gemeenten gebruiken hiervoor het GGK en de zorgaanbieder Vecozo. Het gaat hier om berichten als start-zorg, mutatieberichten en ook de declaratieberichten.  

Alle gemeenten in Utrecht West zijn in staat om de berichten via het GGK/Vecozo te laten verlopen.  Onderaan deze pagina treft u enkele hyperlinks aan met meer informatie over het werken met het berichtenverkeer. Daarnaast treft u bijlage F aan van het inkoopdocument van 2017. Hierin worden de typen berichten toegelicht die er zijn, met daarbij opgenomen de termijnen waarbinnen de berichten verstuurd moeten worden. 

Zolang u, als zorgaanbieder, het digitale berichtenverkeer niet gereed heeft, kunt u de facturen via Vecozo versturen met de berichten applicatie van de VNG. Deze is hier te vinden. Mocht het versturen van facturen niet lukken met de VNG berichten applicatie dan verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende gemeente om het e.e.a. af te stemmen.

Meer informatie: