De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per aanbieder voor zowel jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente.

  • Om een realistische budgetindicatie te berekenen hebben we per product rekening gehouden met de procentuele verandering op het tarief 2022 ten opzichte van tarieven uit de jaren 2019 en 2020 om de corresponderende gerealiseerde kosten in 2019 en 2020 te gebruiken voor een benadering voor de totaal verwachte kosten in 2022. Mocht het zo zijn dat uw realisatie in 2021 ruimschoots is toegenomen ten opzichte van 2020 of u per 2021 voor het eerst bent gecontracteerd in de regio Utrecht West, dan kan het hierdoor zijn dat de budgetindicatie 2022 niet correspondeert met uw verwachte realisatie voor het jaar 2022. In het geval dat een van de situaties voor u gelden vragen wij u om contact met ons op te nemen door te mailen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.
  • Vanaf het jaar 2022 wordt in het proces van de budgetindicatie niet meer gewerkt met de gemiddelde prijs per cliënt.
  • Om de verwachte kosten voor 2022 te kunnen berekenen op basis van de realisaties van 2019 en 2020, zijn we uitgegaan van de wijzigingen binnen de productcategorieën en specifieke veranderingen van de inkoop 2022-2024 ten opzichte van de inkoop 2017-2021.
  • Elke nieuw gecontracteerde aanbieder ontvangt in eerste instantie een budgetindicatie van €3.125,- per ingeschreven gemeente. Inhoudelijk betekent dit, dat een nieuwe aanbieder die ingeschreven is voor al de vier gemeenten binnen de regio Utrecht West een budgetindicatie van €12.500,- toegewezen krijgt. Dit startbedrag is gebaseerd op de realisatie van de gecontracteerde aanbieders in 2019-2020. De 50 gecontracteerde aanbieders die het minst realiseerden in 2019 en 2020, zetten niet meer dan €12.500,- om. Mocht deze budgetindicatie niet voldoende zijn, dan vragen wij u om contact op te nemen met ons door te mailen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

Vervolgens krijgt elke aanbieder de gelegenheid om gemotiveerd en cijfermatig onderbouwd in ‘bezwaar’ te gaan als zij het niet eens is met de budgetindicatie 2022. Aan de hand van prognoses van de aanbieder wordt gekeken wat realistisch is (bijv. wegens overdragen cliënten o.i.d.). Indien u binnen 4 weken geen bezwaar maakt tegen de hoogte van de budgetindicatie gaat u akkoord met de voorgestelde hoogte daarvan.

Daarnaast heeft u als aanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst de plicht om, als u ’tachtig procent van de budgetindicatie van één gemeente heeft bereikt, bij Inkoop & Monitoring Utrecht West een onderbouwd verzoek tot ophoging in te dienen. Dit kunt u doen door middel van het invullen van het formulier ‘verzoek tot ophoging budgetindicatie’. Dit formulier kunt u vinden op onze website, onder de tab ‘formulieren’. Wanneer u denkt dat de budgetindicatie van één gemeente voor tachtig procent  uitgenut wordt gedurende het jaar 2022, raden wij u aan om tevens contact te zoeken en een onderbouwde voorspelling met ons te delen.

Consequentie

Wanneer blijkt dat uw organisatie de totale budgetindicatie of de budgetindicatie voor één of meer gemeente(n) heeft overschreden zonder contact met ons op te nemen, dan behouden wij het recht om het gerealiseerde bedrag dat u boven de budgetindicatie heeft geproduceerd terug te vorderen.  

Aannamen ter berekening van budgetindicatie 2022

Om de kosten in 2022 zo goed mogelijk te voorspellen hebben we rekening gehouden met de veranderingen in het zorglandschap in 2022 ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierdoor hebben we de volgende aannamen meegewogen in de hoogte van de budgetindicatie (Zie onderstaande tabel).

*Realisaties van B-GGZ 1.02 worden vermenigvuldigd met 0,71 (gebaseerd op cijfers van indirecte tijd in 2019) wegens de afname van de realisatie door niet meer rekenen van indirecte tijd

*Realisaties van S-GGZ 1.03 wordt vermenigvuldigd met 0,62 (gebaseerd op cijfers van indirecte tijd 2019) wegens de afname van de realisatie door niet meer rekenen van indirecte tijd

*De budgetindicaties zijn berekend op basis van instellingstarieven.

*Er wordt geen rekening gehouden met een eventuele stijging van de cliëntenpopulatie

*De eenheden van de tarieven uit 2019 en 2020 zijn omgerekend van uren naar minuten en van dagdelen naar uren, corresponderend met de eenheden van de inkoop 2022