Het berichtenverkeer voor de facturatie (en beschikkingen) verloopt via Vecozo en het GGK (Gemeentelijk Gegevens Knooppunt).

De zorgaanbieder maakt het declaratiebericht 323 op voor de geleverde zorg op basis van de productcodes die daarvoor gelden. Het declaratiebericht wordt door de aanbieder in Vecozo gezet. Het declaratiebericht is bestemd voor de desbetreffende gemeenten waar de zorg is geleverd. Er kunnen geen declaratieberichten worden gestuurd naar het Inkoopbureau Utrecht West.

Om een declaratiebericht te kunnen indienen in Vecozo heeft de zorgaanbieder een toewijzingsnummer nodig. Deze wordt door de gemeente verstuurd waar de betreffende cliënt woont. Dit wordt middels een iJW/iWmo 301-bericht verstuurd. Wanneer de cliënt vanuit de gemeente wordt doorverwezen kan de betreffende gemeente dit toewijzingsbericht naar de zorgaanbieder sturen. Wanneer er via een andere verwijzer wordt doorverwezen (bijv. door een huisarts) is het voor de gemeente niet direct mogelijk om een toewijzingsbericht aan te maken. Neem in dit geval contact op met het sociaal team van de betreffende gemeente om de verwijzing te overleggen.

Algemene vragen over de facturatie kunt u stellen aan Utrecht West, door te mailen naar: monitoring@inkooputrechtwest.nl
Heeft u een specifieke vraag over een factuur? Neem dan contact op met de betreffende gemeente(n). De contactgegevens vindt u rechtsboven op de website.