Beste zorgaanbieder,

Op deze pagina treft u door de regio beschikbaar gestelde formats voor de documenten die toebehoren bij de inkoopdocumentatie Jeugd & Wmo begeleiding 2022-2024. De formats die u treft zijn de personeelsopgave, de akkoordverklaring en de holdingverklaring. De documenten kunt u van deze pagina downloaden. De documenten dienen volledig ingevuld te worden. Mocht u de documenten volledig hebben ingevuld dan kunt u deze (indien van toepassing) sturen naar inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl

Gedragsverklaring aanbesteden niet ouder dan 24 maanden op moment van aanmelding. (https://www.justis.nl/producten/gva/).

Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst niet ouder dan 12 maanden op moment van aanmelding. (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen)

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document