In het tweede kwartaal van 2016, heeft de aanbesteding voor Jeugd en Wmo voor de jaren 2017, 2018 en verder plaatsgevonden. In deze aanbesteding zijn de meeste van de huidige zorgaanbieders gecontracteerd. In 2017 en ook in de jaren daarna was daarnaast vier keer per jaar de mogelijkheid voor zorgaanbieders om als nieuwe zorgaanbieder zich in te schrijven of om als gecontracteerde zorgaanbieder een aanvullende inschrijving te doen.

N.a.v. van de contractering in 2016 en de nieuwe en aanvullende inschrijvingen in 2017-2019 zijn overzichten gemaakt. In deze overzichten is opgenomen welke zorgaanbieders voor de regio zijn gecontracteerd voor welke gemeente(n) en voor welke inkoopcategorie(ën). Onderaan deze pagina zijn de overzichten per instroommoment opgenomen en een totaal overzicht van alle gecontracteerde zorgaanbieders tot nu toe.

Documenten Gecontracteerde zorgaanbieders 2018-2019

Totaaloverzicht zorgaanbieders 2019 (t/m 4e instroommoment)

Download document

Zorgaanbieders 2018 4e instroommoment

Download document

Zorgaanbieders 2018 3e instroommoment

Download document

Zorgaanbieders 2018 2e instroommoment

Download document

Zorgaanbieders 2018 1e instroommoment

Download document