Toelichting instroommomenten inkoop Jeugd en Wmo 2021

Inschrijving kan via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl.

Tegelijkertijd kunnen bestaande aanbieders binnen de bestaande budgetindicatie (indien van toepassing) inschrijven op bestaande producten binnen de categorieën waarvoor men niet eerder heeft ingeschreven en nog geen overeenkomst voor is afgesloten.

Onderstaand treft u het inkoopdocument en de bijhorende bijlagen aan.

Heeft u na het lezen van de documenten besloten een overeenkomst aan te willen gaan met de samenwerkende gemeente(n) van Utrecht West? Dan kunt u de volgende documenten, invullen, (indien van toepassing) ondertekenen en mailen naar instroom@inkooputrechtwest.nl;

  1. Akkoordverklaring (alleen bij een nieuwe inschrijver, tenzij er een wijziging is);
  2. Eigen verklaring (alleen bij een nieuwe inschrijver, tenzij er een wijziging is). Een nieuwe inschrijver dient daarnaast indien er sprake is van onderaannemerschap, een wijziging van de eigen verklaring aan te leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn het vervangen van een onderaannemer of het toevoegen van een extra onderaannemer. Indien dit het geval is ontvangt I&M UW aanvullend op de eigen verklaring een document waarin de afspraken met de onderaannemer(s) zijn vastgelegd.
  3. Holdingverklaring (alleen bij een nieuwe inschrijver, tenzij er een wijziging is);
  4. Bijlage 7 (in alle gevallen). Voor zorgaanbieders met een bestaande inschrijving voor 2017 of 2018 willen wij aangeven dat in bijlage 7 alleen de extra producten en/of gemeenten moeten worden opgenomen waar u zich voor wilt inschrijven.
  5. KvK uittreksel origineel exemplaar (in alle gevallen), niet ouder dan 6 maanden.
  6. Bankafschrift waarop de volgende gegevens zichtbaar zijn; tenaamstelling, adres en bankrekeningnummer.

Onderaannemerschap

Bij tussentijdse instroom en bij de melding van een nieuwe onderaannemer dient inschrijver een document mee te sturen waarin afspraken zijn vastgelegd met de onderaannemer(s) met betrekking tot de kwaliteit van de zorglevering. Aspecten die hierin in ieder geval naar voren dienen te komen zijn: voldoende kwaliteit, voldoende veilig en verantwoord en aansluitend bij de zorgvraag.

Overzicht inschrijfmomenten 2021

Inschrijfmogelijkheden 2021

Aanlevering inschrijfdocumenten

1ste instroommoment

Vanaf 22 t/m 26 maart 2021

2e instroommoment

Vanaf 21 t/m 25 juni 2021

Beoordeling van de nieuwe inschrijvingen en de aanvullende producten vindt plaats na bovenstaande sluitingsdata.

Aanlevering van documenten voor en na deze data worden niet in behandeling genomen.

Documenten inschrijven zorgaanbieders 2021

Inkoopdocument Utrecht west 2017-2021 ‘op weg naar resultaatgericht inkopen’

Download document

Productomschrijvingen Jeugd 2021

Download document

Productomschrijvingen Wmo 2021

Download document

Bijlage 1: Tarieven en productcodelijst 2021

Download document

Bijlage 2: Social Return on Investment

Download document

Bijlage 3: Protocol calamiteitentoezicht Wmo GGD regio Utrecht

Download document

Bijlage 4: Klachtenregeling

Download document

Bijlage 5: Budgetindicatie

Download document

Bijlage 6: Hoofdbehandelaar

Download document

Bijlage 7: Perceel, categorie en product

Download document

Bijlage 8: Formulier eigen verklaring

Download document

Bijlage 9: Overeenkomst

Download document

Bijlage 10: Addendum Instroom zorgaanbieders 2021

Download document

Bijlage 12: VNG algemene inkoopvoorwaarden

Download document

Bijlage 13: Format holdingverklaring

Download document

Bijlage 14: Formulier akkoordverklaring

Download document

Bijlage 15: Controlelijst in te dienen offerte

Download document

Nota van inlichtingen inkoop 2017

Download document

Bijlage E behorend bij overeenkomst 2021

Download document