De Regio Utrecht West volgt de landelijke adviezen m.b.t. de overgang van de DBC structuur naar de inspanningsgerichte variant. Meer informatie over de wijzigingen treft u in het consultatiedocument onderaan deze pagina. 
Voorafgaand aan de uiteindelijke besluitvorming is er sprake van een consultatiefase. De consultatiefase is afgesloten op 21 augustus 2017. N.a.v. van de consultatiefase zijn de ingediende vragen vanuit zorgaanbieders verzameld en beantwoord. De antwoorden op de vragen zijn onderaan deze pagina te vinden.

N.a.v. van de overgang die plaatsvindt is een procesbeschrijving opgesteld t.a.v. het berichtenverkeer en de facturatie. Dit protocol is als bijlage onderaan deze pagina toegevoegd.

De ombouw van de DBC’s in 2018 heeft ook invloed op de productcodes voor 2018. In dat kader is een was-wordt lijst 2017-2018 opgesteld welke ook onderaan deze pagina te vinden is.

Documenten ombouw DBC’s 2018

Was-wordt lijst productcodes 2017-2018

Download document

Beëindiging Jeugd DBC in relatie tot budgetindicatie en gemiddelde prijs 2017/2018

Download document

Protocol afsluiting DBC’s 2017

Download document

Reactie n.a.v. vragen bij consultatiedocument ombouw DBC’s GGz 2018

Download document

Consultatiedocument ombouw DBC 2018

Download document