De aanbesteding huishoudelijke hulp kan op worden ingeschreven via Tenderned met de volgende link.

Onderaan deze pagina zijn ook de documenten te vinden die zijn gepubliceerd via Tenderned.

Documenten aanbesteding huishoudelijke hulp 2019

Inschrijvingsleidraad Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage A: Overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage B: Programma van Eisen Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage C: Akkoordverklaring bijlagen

Download document

Bijlage D: Tarievenblad HH 2019

Download document

Bijlage E: Toelichting tariefspecificaties HH 2019

Download document

Bijlage F: Productomschrijvingen

Download document

Bijlage G: Aantallen per gemeente per product Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage H: Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Download document

Bijlage I: Holdingverklaring

Download document

Bijlage J: Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

Bijlage K: Klachtenregeling

Download document