Verlenging huishoudelijke hulp 2020

Per 1-1-2020 wordt de overeenkomst voor huishoudelijke hulp met een jaar verlengd t/m 31 december 2020. Belangrijkste wijziging is de verandering van de tarieven op basis van artikel 6 uit de overeenkomst. Deze wijziging is vastgelegd in een addendum met als bijlage 1: het nieuwe tarievenblad 2020 en als bijlage 2: de toelichting op de tariefspecificatie. Hieronder zijn deze documenten te vinden.

Documenten verlenging huishoudelijke hulp 2020

Addendum HH 2020

Download document

Bijlage 1: Tarievenblad HH 2021

Download document

Bijlage 1: Tarievenblad HH 2020

Download document

Bijlage 2: Toelichting tariefspecificatie HH 2020

Download document

Aanbesteding huishoudelijke hulp 2019

In augustus 2018 is een aanbesteding geweest voor de huishoudelijke hulp voor 2019 via Tenderned. De officiële publicatie is te vinden op tenderned.

Onderaan deze pagina zijn ook de documenten te vinden die zijn gepubliceerd via Tenderned.

Documenten aanbesteding huishoudelijke hulp 2019

Inschrijvingsleidraad Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage A: Overeenkomst Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage B: Programma van Eisen Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage C: Akkoordverklaring bijlagen

Download document

Bijlage D: Tarievenblad HH 2019

Download document

Bijlage E: Toelichting tariefspecificaties HH 2019

Download document

Bijlage F: Productomschrijvingen

Download document

Bijlage G: Aantallen per gemeente per product Huishoudelijke Hulp 2019

Download document

Bijlage H: Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Download document

Bijlage I: Holdingverklaring

Download document

Bijlage J: Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

Bijlage K: Klachtenregeling

Download document