Directe tijd

27-01-2022

Dit bericht is bestemd voor gecontracteerde aanbieders op het gebied van B-GGZ, S-GGZ en Ernstige Dyslexie in de regio Utrecht West.

De regio Utrecht West wilt de definitie van direct cliëntgebonden contacttijd andermaal aanstippen. Hierover leest u meer informatie in de bijgevoegde brief. Ook leest u in de brief hoeveel minuten maximaal gedeclareerd mogen worden voor producten waarbij een maximaal aantal minuten behandeling is benoemd in het productenboek. De toegevoegde FAQ behandelt al een aantal veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van de brief, gelieve contact op te nemen met monitoring@inkooputrechtwest.nl

link naar brief: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/Directe-clientgebonden-tijd.pdf

Corona compensatieregeling

18-01-2022

Beste zorgaanbieder,

Er zijn vragen rondom de Corona compensatieregeling. We zetten de hoofdlijnen op een rijtje.

Heeft u in 2020 en/of 2021 extra kosten gemaakt vanwege de coronapandemie en vallen die kosten onder de Corona compensatieregeling zoals op onze website beschreven, dan kunt u die kosten nog tot 1 april 2022 bij de gemeente in rekening brengen. Hoe u dat doet kunt u lezen in het eerdere nieuwsbericht van 12 april 2021.

Voor 2022 heeft de Rijksoverheid nog geen definitief besluit genomen. In de kamerbrief van Hugo de Jong van 10 december 2021 wordt wel aangegeven dat er zeer waarschijnlijk een voortzetting komt van deze regeling tot 31 december 2022. Een eventuele verdere uitwerking van de meerkostenregeling 2022 voor de Jeugdwet en Wmo 2015 wordt uiteindelijk gepubliceerd op de website van de VNG. Op het moment van publiceren van dit bericht is er voor 2022 nog geen definitief besluit genomen en kunnen meerkosten in verband met Corona gemaakt in 2022 nog niet gedeclareerd worden. Vanzelfsprekend houden wij de VNG-site en de Rijksoverheid berichten in de gaten en zullen zodra er duidelijkheid is, hierover berichten.

Wijzigingen Beschikbaarheidswijzer

17-01-2022

Beste zorgaanbieder,

Voor u als zorgaanbieder hebben wij een handige tool die verwijzers inzicht geeft voor welke zorg u als aanbieder gecontracteerd bent en of er wachtlijsten zijn; dit is de Beschikbaarheidswijzer. U krijgt toegang via de website via www.beschikbaarheidswijzer.nl of via de app die u kunt downloaden.

Er zijn enkele wijzingen bij de Beschikbaarheidswijzer doorgevoerd. We hebben de producten in het systeem aangepast waardoor deze beter aansluiten op ons productenboek. Mogelijk heeft u de inloggegevens al ontvangen of krijgt u in de loop van deze week nog uw inloggegevens zodat u uw account kunt activeren.

Hieronder vindt u de links naar de veelgestelde vragen en de handleiding:

https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/QAzorgaanbieders.pdf
https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/Handleiding-Beschikbaarheidswijzer.docx

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling support via support@beschikbaarheidswijzer.nl

Afronding en afhandeling contract met gemeente Stichtse Vecht

29-12-2021
Eerder is gecommuniceerd over het samenwerkingsverband Timon-Incluzio (TIM SV) dat per 1 januari 2022 de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams zal verzorgen voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht (zie nieuwsbericht ‘Samenwerkingsverband TIM SV’). Na 31 december 2021 bestaat er geen contractrelatie meer tussen de gemeente Stichtse Vecht en zorgaanbieders (behalve TIM SV).

Voor het eventueel leveren van zorg na de periode van 1 januari 2022 dienen, zoals aangegeven in het eerdere nieuwsbericht, afspraken met TIM SV gemaakt te worden. De gemeente Stichtse Vecht zal als gevolg hiervan geen betalingen meer doen aan andere zorgaanbieders dan TIM SV, ook niet voor doorlopende indicaties na 1 januari 2022 (hiervoor hoeven vanuit zorgaanbieders geen stop-berichten gestuurd te worden – deze ‘lege’ indicaties worden vanzelf uitgefaseerd).

Voor meer informatie over TIM SV kunt u terecht via; https://timstichtsevecht.nl/contact/

Berekening budgetindicaties 2022

23-12-2021

De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per aanbieder voor zowel Jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente. Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de berekening van de budgetindicaties: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211227-Berekening-budgetindicatie-1.pdf

Productwijziging EED

20-12-2021
Beste zorgaanbieders,

Met ingang van 01-01-2022 zal een door het NKD opgesteld nieuw protocol (Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0, https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/) gaan gelden waarbij de naam van het product wijzigt in Ernstige Dyslexie (de enkelvoudigheid vervalt). Om deze reden is zowel de productomschrijving in het productenboek als het werkproces in het werkafsprakenboek aangepast naar het gewijzigde protocol. U kunt de aangepaste documenten vinden op onze site via tab Inkoop 2022. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze aanpassing, dan kunt u contact met ons opnemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.

‘Regio Woerden On Stage’

15-11-2021
Beste zorgaanbieders,

Graag attenderen we je op de ‘Regio Woerden On Stage’ dag op 24 februari 2022. Op deze dag nodigen we graag organisaties uit om VMBO-leerlingen te vertellen wat jouw beroep of een beroep binnen de organisatie inhoudt en hoe een werkdag eruit ziet. Je helpt op deze manier de leerlingen bij hun beroepskeuze en ontmoeten ze collega’s van de toekomst.

VMBO-leerlingen uit Woerden, Montfoort en omgeving kijken ernaar uit om jou en de organisatie te ontmoeten. Meer informatie over de dag en hoe je je als organisatie moet aanmelden kan je lezen in bijgevoegde flyer. https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2021/11/Regio-Woerden-On-Stage2.pdf

Verhuisbericht I&M UW

26-10-2021
Per 1 november gaat de afdeling Inkoop & Monitoring Utrecht West verhuizen. Het oude adres is Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater. Het nieuwe adres is: Gemeente Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 AA Woerden.
Het postadres is: Gemeente Woerden, T.a.v. afdeling I&M UW, Postbus 45, 3440 AA Woerden.

Voor vragen kunt u maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met het secretariaat, tel. 0348-428950 of een mail sturen naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag, dan kunt u een mail sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

VECOZO registreer IP-adres(sen)

21-10-2021
Beste zorgaanbieder,

U bent door VECOZO de afgelopen tijd veelvuldig per mail en brief geïnformeerd omtrent de controle die per 1 november 2021 zal plaatsvinden van de IP-adres(sen) waarmee u als zorgaanbieder bij VECOZO aanklopt. Helaas zijn er nog zorgaanbieders die nog geen actie hebben ondernomen om de IP-adres(sen) volledig te registreren.

Indien op 1 november 2021 geen of geen volledige registratie van de IP-adres(sen) heeft plaatsgevonden dan kunt u geen toegang meer krijgen tot de VECOZO-diensten. Declareren met het systeemcertificaat bij de gemeente is dan onder andere niet meer mogelijk. U kunt geen VSP-berichten meer uitwisselen met de gemeente. Zodra u de IP-adres(sen) juist en volledig heeft geregistreerd, kunt u de VECOZO-diensten direct weer bereiken.

U dient zelf actie te ondernemen richting VECOZO, zowel de gemeente als Inkoop en Monitoring Utrecht West zijn hierin geen partij.

Wij verwijzen u via de onderstaande links naar de site van VECOZO, waar uitgelegd wordt wat u moet doen.

www.vecozo.nl/informatiebeveiliging/over-informatiebeveiliging
www.vecozo.nl/controle-ip-adressen

Inschrijving inkoop 2022 opnieuw geopend en wijziging opleidingseisen product Wmo Begeleiding Groep

Voor de invulling van het zorglandschap zijn de Jeugdhulp producten: S-GGZ Diagnostiek, S-GGZ Behandeling, Behandeling zonder overnachting, Behandeling met overnachting, Crisis Behandeling, de deelprestaties A t/m H, Crisis verblijf en Gezinshuizen alsook het Wmo product: Wmo Begeleiding Groep weer opengesteld voor inschrijving. U kunt zich tot 30 november a.s. inschrijven voor deze producten.

Opleidingseisen personeel Wmo Begeleiding Groep (licht, midden en zwaar)
De opleidingseisen voor dit product worden bijgesteld als volgt:

Personele inzet
Licht:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Midden:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
Zwaar:
● De uitvoering vindt plaats door een professional met een afgeronde opleiding op tenminste MBO-niveau 3 MWD, GGZ of een vergelijkbare richting.
● De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoering van het plan ligt bij een minimaal MBO-niveau 4 MWD, GGZ, VVT geschoolde professional.
● De professional is daarnaast in staat direct in te spelen op veranderingen in de complexe situatie van de cliënt en zijn omgeving; opschalen waar nodig en afschalen waar mogelijk.

De gemeenten behouden zich het recht voor om deze opleidingseisen alsnog bij te stellen.

Indien u zich al voor producten in deze inkoop hebt ingeschreven dan hoeft u niet nogmaals alle documenten aan te leveren en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Aanvullende inschrijving.
Indien u zich nog niet voor deze inkoop hebt ingeschreven dan moet u alle bewijsstukken nog uploaden en kunt u zich via de volgende link inschrijven: Volledige inschrijving.

Alle relevante inkoopstukken zijn te vinden op onze website via: Inkoopstukken
Of op Tenderned via: Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 voor de Wmo inkoop. En Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 voor de Jeugdhulp inkoop.

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio in Stichtse Vecht

20-07-2021
Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door de gemeente Stichtse Vecht.
Zie voor meer informatie het persbericht: https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/samenwerkingsverband-timon-incluzio-biedt-jeugdhulp-wmo-begeleiding-en-wijkteams-2/ en de website inclusief FAQ’s van de gemeente Stichtse Vecht https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4596/inkoop-sociaal-domein/. Bij vragen kunt u terecht bij inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl.

Gedragsverklaring Aanbesteden

09-07-2021
Hierbij treft u een rectificatie in aanvulling op de nota van inlichtingen d.d. 28 juni 2021 met betrekking tot het aanleveren van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA).

Gelet op de lange termijn voor het verkrijgen van de GVA geldt het volgende. Ook het verstrekken van een aanvraag van een GVA bij uw aanmelding is op dit moment voldoende voor het doen van de inschrijving. U dient vervolgens vóór 1 oktober 2021 de daadwerkelijke GVA aan de Regio toe te sturen. Pas na de tijdige ontvangst van de GVA kunt u worden toegelaten tot de overeenkomst.

Voorbeeld inschrijfformulier

05-07-2021
Met de onderstaande link kunt een voorbeeld downloaden van het online inschrijfformulier zodat u kunt zien welke vragen u allemaal kunt verwachten. Deze PDF is een voorbeeld, u kunt deze niet gebruiken om u in te schrijven. Inschrijvingen zijn alleen geldig via het online formulier.

Voorbeeld inschrijfformulier

Inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo staat online

01-07-2021
Beste zorgaanbieder,

Vanaf vandaag staat het inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo 2022 voor de regio Utrecht West online.

Alle zorgaanbieders die op dit moment een actief contract hebben bij Regio Utrecht West hebben een mail gekregen met de link naar het inschrijfformulier. Als u deze niet heeft ontvangen, of u heeft nog geen contract bij ons kunt u een link naar het formulier ontvangen door een mail te sturen naar inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

U kunt uiterlijk tot 5 augustus 2021, 23.55 uur het inschrijfformulier -inclusief bijlages correct aanleveren. Na deze datum zal uw inschrijving beoordeeld worden.

We willen u er graag op wijzen dat inschrijven alleen mogelijk is door middel van het online formulier. Dus niet via e-mail, Tenderned of de telefoon.

Hieronder volgt nog belangrijke aanvullende informatie:

Voor het correct invullen van het formulier heeft u de volgende bestanden en informatie nodig:

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 35 minuten. U kunt het formulier tussentijds niet opslaan.

Lees voordat u het inschrijfformulier gaat invullen goed alle inkoopstukken door met daarin de spelregels van inschrijving.

Mocht u vragen hebben over het inschrijfformulier, dan kunt u die stellen via Tenderned en/of via het mailadres inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Inkoop 2022

Nota van inlichtingen gepubliceerd

30-06-2021
Beste zorgaanbieders,

Afgelopen maandag is de 1e nota van inlichtingen, met alle vragen rondom de nieuwe inkoop 2022 van de regio Utrecht West, gepubliceerd op TenderNed en onze website. Heeft u naar aanleiding van de nota van inlichtingen en de bijlagen nog vragen, dan kunt u nog tot maandag 12 juli, 12:00 uur ’s middags, uw vraag stellen via TenderNed. Naar verwachting zal de 2e nota van inlichtingen op 23 juli gepubliceerd worden op onze website en TenderNed.
Bijlagen
Op TenderNed en onze website hebben we ook een aantal bijlagen aangepast en enkele bijlagen toegevoegd. De aangepast bijlagen zijn: bijlage 5a tarievenblad en bijlage 8 opgave personeel. De oude bijlagen komen hiermee te vervallen. De nieuw toegevoegde bijlagen zijn: bijlage 13a en 13b akkoordverklaring, bijlage 14 holdingverklaring, bijlage 15 PPRC rapportage second opinion, wijzigingsformulier 1e nota van inlichtingen Jeugd en wijzigingformulier 1e nota van inlichtingen Wmo.
Meer informatie kunt u vinden op https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ en Tenderned jeugdhulp Tenderned Wmo

Aanvullende informatie inkoop 2022

20-05-2021
Beste zorgaanbieder,

Op 18 mei hebben we de inkoop met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp nogmaals gepubliceerd, omdat het niet mogelijk bleek te zijn om vragen te stellen. De documenten voor Jeugdhulp zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313574, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228009 en de documenten voor Wmo zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313583, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228013.
Inschrijven kan niet via TenderNed, dit dient u te doen via het digitale inschrijfformulier dat u begin juli kunt vinden op onze website (www.inkooputrechtwest.nl). In het aanmelddocument, dat u kunt vinden op TenderNed, kunt u alvast lezen welke documenten u voor de inschrijving moet verzamelen; in bijlage 2 vindt u een voorbeeld van een inschrijfformulier en in bijlage 3 staat een checklist met de documenten die u aan moet leveren bij de inschrijving. U moet uiterlijk op 5 augustus 2021 het inschrijfformulier -inclusief de daarbij behorende documenten- correct aanleveren.
Vragen over de nieuwe inkoop en de documentatie kunt u uitsluitend stellen via TenderNed. We beantwoorden uw vragen met de nota van inlichtingen.

Inkoopdocumentatie 2022 gepubliceerd

17-05-2021
Op 12 mei jl. zijn de Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 e.v. en de Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 e.v. op TenderNed gepubliceerd. Op deze website onder https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022 treft u de stukken aan die u ook op www.tenderned.nl kunt inzien. Uiterlijk op 27 mei a.s. dienen de vragen voor de eerste nota van inlichtingen via www.tenderned.nl te worden gesteld. Voor de verdere planning verwijzen wij u naar de aanmelddocumenten.

Inkoopdocumentatie 2022

15-04-2021
Beste zorgaanbieders,

Het opstellen van inkoopdocumentatie voor de inkoop voor Jeugdhulp en Wmo is afgerond. Op dit moment vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats. De inkoopdocumentatie 2022 wordt naar verwachting eind april/ begin mei gepubliceerd op TenderNed. Zodra de stukken gepubliceerd zijn op TenderNed zullen de gecontracteerde aanbieders hierop per mail geattendeerd worden. Wij adviseren u daarnaast onze website www.inkooputrechtwest.nl goed in te gaten te houden voor nadere informatie. Uiteraard kunt u ons ook bellen via het algemene nummer 0348 – 428950.

Voor informatie over het inkooptraject in Stichtse Vecht kunt u contact opnemen via inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl, of kijken op de website www.stichtsevecht.nl. Het aanbestedingsdocument Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Stichtse Vecht kunt u vinden op Negometrix onder kenmerk 154095 Jeugdhulp en Wmo-begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Namens de regio Utrecht West
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden

Verlenging regeling tegemoetkoming meerkosten Covid-19 2021

12-04-2021
De meerkosten regeling zoals die in 2020 van kracht was -zie nieuwsbericht 8 december 2020- is ook nog van kracht in 2021. De meerkosten regeling is echter op twee punten gespecificeerd:

 1. Mogelijkheid tot indienen minderkosten. De minderkosten zijn gerelateerd aan geleverde zorg én hebben betrekking op één van de kostencategorieën zoals te lezen in het beoordelingskader meerkosten 2021.  De minderkosten kunnen separaat als bijlage toegevoegd worden bij de aanvraag. In het declaratieformulier wordt het bedrag van de meerkosten opgevoerd waarbij de minderkosten reeds zijn verdisconteerd.
 2. Op basis van ervaring van 2020 wordt nu tevens gevraagd om naast het indienen van het I- Sociaal Domein declaratieformulier ook als bijlage de facturen toe te voegen. Dit versnelt het proces van beoordeling.

  Mogelijkheid indienen meerkosten voor vaccinatie tegen het coronavirus. Dit is alleen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg die onder de Jeugdwet of Wmo vallen en voor medewerkers van Wmo ondersteuning (daar waar het verzorging, huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning of dagbesteding voor dementerende ouderen betreft).

  De meerkosten voor 2020 en 2021 kunnen ingeleverd worden tot 1 april 2022.

  Klik hier om regionale regeling meerkosten 2021 te openen
  Klik hier voor de handreiking meerkosten van het I-Sociaal Domein Ketenbureau
  Klik hier voor de handreiking meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo

Update Covid-19

Beste zorgaanbieder,

Het jaar 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Sinds maart hebben we te maken met de crisis vanwege Covid-19. Op veel aspecten van onze samenleving heeft dit zijn weerslag. Zeker op de groepen burgers waar wij als gemeenten en zorgaanbieders met elkaar samenwerken, zij die hulp en ondersteuning in hun leven nodig hebben.

In de afgelopen maanden zijn er door uw organisatie veel inspanningen verricht om de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk door te laten gaan. Voor uw inzet en die van uw medewerkers willen wij u nogmaals hartelijk bedanken.

Helaas zijn we zo kort voor de kerstdagen en het einde van het jaar als Nederland in een harde lockdown gegaan en zijn er opnieuw beperkingen opgelegd. Als zorgorganisatie wordt u weer voor grote uitdagingen gesteld om de zorg zo goed als mogelijk te blijven leveren. Voor uw inspanningen  spreken wij onze waardering uit. De regio Utrecht West gaat ervan uit dat u er alles aan doet om gevolg te geven aan de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het Corona virus te beperken.

Wij vertrouwen erop dat u de  cliënten op de hoogte stelt van de maatregelen en de gevolgen voor te leveren zorg. Ook benadrukken we dat juist nu het contact met het lokale team van de gemeenten van cruciaal belang is. Indien een situatie van een client dit vraagt verzoeken wij u om op casusniveau de medewerkers van de lokale teams te blijven informeren en waar nodig af te stemmen..

In het voorjaar zijn er tussen de rijksoverheid en VNG afspraken gemaakt over de financiële compensaties. Regio Utrecht West heeft op basis van deze richtlijnen regelingen vastgesteld en uitgevoerd. Indien er tussen het rijk en VNG  aanvullende afspraken gemaakt worden zullen wij ons daarop beraden en u verder informeren.

In de afgelopen maanden zijn er veel vragen gesteld wat deze situatie betekent en hoe regio Utrecht West hiermee omgaat. Op onze website vindt u een Q&A waarin veel vragen over deze bijzondere situatie worden beantwoord: https://inkooputrechtwest.nl/vraag-en-antwoord/

Indien uw vraag hier niet tussen staat of u heeft een specifieke vraag voor uw organisatie kunt u deze aan ons stellen via: secretariaat@inkooputrechtwest.nl

Het Covid-19 virus stelt uitdagingen aan alle partijen en vraagt veel creativiteit en flexibiliteit. We hopen dat ieder elkaar weet te vinden en tot een goede afstemming en samenwerking kan komen.

Wij wensen u en uw medewerkers ondanks alles goede feestdagen toe en wij kijken uit naar een hoopvol 2021.

Met vriendelijke groet,

Allard Bolland
Inkoop & Monitoring Utrecht West

Regeling tegemoetkoming meerkosten Covid-19

08-12-2020
De gemeenten binnen regio Utrecht-West hebben op basis van de afspraken tussen VNG en het rijk omtrent de vergoeding van Meerkosten ten gevolge van Covid-19, een regionale regeling uitgewerkt. Deze kunt u hier downloaden: Regionale-regeling-Meerkosten-Covid19.pdf. In deze regeling vindt u de link naar de te gebruiken formulieren en de wijze van afhandeling door de gemeenten. Er is een regionaal beoordelingskader uitgewerkt, deze kunt u hier raadplegen: Beoordelingskader-Meerkosten-def.pdf. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u deze stellen via mail aan secretariaat@inkooputrechtwest.nl.

Regeling financiële compensatie omzetderving i.v.m. Covid-19

09-07-2020
Op basis van de aankondiging van de regeling Financiële compensatie i.v.m. Covid-19 kan eventuele financiële compensatie worden verleend aan gecontracteerde aanbieders voor de maanden maart en/ of april en/ of mei en/ of juni. De condities vindt u in de verstrekte regeling.

Een van de voorwaarden is de uiterlijke termijn van 8 weken die is gesteld voor het indienen van de betreffende factuur. Voor de maanden maart en april zou deze termijn inmiddels zijn verstreken. Vanwege begrip voor mogelijke vertraging nemen wij binnenkomende aanvraagformulieren voor alle betreffende maanden nog in behandeling tot uiterlijk 31 juli ’20. Dit houdt in dat, naast het melden van interesse voor de regeling, ook het aanvraagformulier geheel moet zijn ingediend. Zie voor meer informatie de eerdere nieuwsberichten die zijn verschenen.

Financiële compensatie zorgaanbieders ivm Covid-19

04-06-2020
In de onderstaande brief staan de meest recente ontwikkelingen aangaande de regeling financiële compensatie zorgaanbieders.
De brief kunt u hier lezen: Aankondiging regeling Financiele compensatie ivm Covid.pdf