Productieverantwoording op cliëntniveau 2018

Elk halfjaar vraagt Inkoop en Monitoring Utrecht West de zorgproductie uit bij de zorgaanbieder. Zo ook dit jaar weer voor de periode vanaf 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. De zorgproductie kan worden opgegeven via het format welke is opgenomen onderaan deze pagina.

In het Excel-format treft u in het eerste tabblad een invulinstructie aan. Vriendelijk verzoek is om voorafgaand aan het invullen deze goed door te lezen. Van belang is ook om via het format met een druk op de knop de ingevulde BSN gegevens te versleutelen, alvorens u deze terugstuurt. 

U kunt het format nadat u deze heeft ingevuld retourneren via uitvraag@inkooputrechtwest.nl.

Klachtenuitvraag 2018

Naast de uitvraag van de zorgproductie vragen wij u ook om de klachtenuitvraag 2018 in te vullen, voor het gehele jaar van 2018. De klachtenuitvraag 2018 wordt automatisch verzonden na het invullen.

ISD-productieverantwoording

De wijze van verantwoording op gemeenteniveau middels het landelijke ISD format verschilt dit jaar weinig van het format in 2017. De toelichting met bijbehorende aanleverdata is opgenomen onderaan deze pagina als tweede document. De brief is goedgekeurd door de colleges van B&W van de regio Utrecht West gemeenten. Het landelijk accountantsprotocol 2018 behorend bij deze brief is ook onderaan deze pagina te vinden als derde document. 

Aanleverdata

Uiterste datum voor aanlevering van beide (correct ingevulde) uitvragen is 22 februari 2019. Voor zorgaanbieders die conform de gestelde omzetgrenzen verplicht zijn een accountantsverklaring aan te leveren is de uiterste datum van aanlevering 1 april 2019. Voor een juiste verwerking is een complete en correcte aanlevering van belang, daarom vragen wij hier extra aandacht voor. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog vragen hebben kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Format inhoudelijke rapportage

T.b.v. de te voeren voortgangsgesprekken met de grootste zorgaanbieders in de regio Utrecht West wordt gevraagd voorafgaand aan het gesprek een inhoudelijke rapportage in te vullen. Onderaan deze pagina is de laatste versie van het format te vinden. 

Documenten voor zorgproductie t/m december 2018

Q4 format zorgproductie 2018

Download document

ISD brief colleges B&W UW

Download document

Landelijk accountantsprotocol 2018

Download document

Format inhoudelijke rapportage 2019

Download document