Productieverantwoording op cliëntniveau 2019

Elk halfjaar vraagt Inkoop en Monitoring Utrecht West de zorgproductie uit bij de zorgaanbieder. Zo ook dit jaar weer voor de periode vanaf 1 januari 2019 t/m 31 december 2019. De zorgproductie kan worden opgegeven via het format welke is opgenomen onderaan deze pagina.

Hieronder treft u ook een invulinstructie aan. Vriendelijk verzoek is om voorafgaand aan het invullen deze goed door te lezen. Van belang is ook om via het format met een druk op de knop de ingevulde BSN gegevens te versleutelen, alvorens u deze terugstuurt. 

U kunt het format nadat u deze heeft ingevuld retourneren via uitvraag@inkooputrechtwest.nl.

Klachtenuitvraag 2019

Naast de uitvraag van de zorgproductie vragen wij u ook om de klachtenuitvraag 2019 in te vullen, voor het gehele jaar van 2019. De klachtenuitvraag 2019 wordt automatisch verzonden na het invullen.

ISD-productieverantwoording

De wijze van verantwoording op gemeenteniveau middels het landelijke ISD format verschilt dit jaar weinig van het format in 2018. De toelichting met bijbehorende aanleverdata is opgenomen onderaan deze pagina als tweede document. De brief is goedgekeurd door de colleges van B&W van de regio Utrecht West gemeenten. Het landelijk accountantsprotocol 2019 behorend bij deze brief is ook onderaan deze pagina te vinden als derde document. 

Aanleverdata

Uiterste datum voor aanlevering van beide (correct ingevulde) uitvragen is 24 februari 2020. Voor zorgaanbieders die conform de gestelde omzetgrenzen verplicht zijn een accountantsverklaring aan te leveren is de uiterste datum van aanlevering 1 april 2020. Voor een juiste verwerking is een complete en correcte aanlevering van belang, daarom vragen wij hier extra aandacht voor. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog vragen hebben kunt u met ons contact opnemen.

Documenten voor zorgproductie t/m december 2019

Q4 format zorgproductie 2019

Download document

Toelichting bij invullen Q4 2019

Download document

ISD brief colleges B&W UW

Download document

Landelijk accountantsprotocol 2019

Download document