Elk halfjaar vraagt Inkoop en Monitoring Utrecht West de zorgproductie uit bij de zorgaanbieder. Zo ook dit jaar weer voor de periode vanaf 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019. De zorgproductie kan worden opgegeven via het format welke is opgenomen onderaan deze pagina.

Onderaan deze pagina is daarnaast separaat een toelichting/invulinstructie opgenomen voor het invullen van het format. Vriendelijk verzoek is om deze voorafgaand aan het invullen goed door te lezen.

U kunt het format nadat u deze heeft ingevuld retourneren via uitvraag@inkooputrechtwest.nl.

Format Q2 2019

Download document

Toelichting bij halfjaarlijkse uitvraag

Download document

Inhoudelijke rapportage t.b.v. voortgangsgesprekken

Download document