Elk halfjaar vraagt Inkoop en Monitoring Utrecht West de zorgproductie uit bij de zorgaanbieder. Zo ook dit jaar weer voor de periode vanaf 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020. De zorgproductie kan worden opgegeven via het format welke is opgenomen onderaan deze pagina. De toelichting over hoe het format in te vullen vindt u daaronder.

U kunt het format nadat u deze heeft ingevuld retourneren via uitvraag@inkooputrechtwest.nl.

Format Q2 2020

Download document

Toelichting bij format Q2 2020

Download document