In 2021 is de Open House Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 met TenderNed-kenmerk 313583 en individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 met TenderNed-Kenmerk 313574 gepubliceerd.

Voor het tussentijdse toetredingsmoment is er per 1 juli 2022 de mogelijkheid voor (potentiële) aanbieders om een aanmelding te doen. Omdat de producten opnieuw opengesteld worden, kunnen nieuwe partijen zich aanmelden en bestaande partijen zich aanmelden voor nieuwe producten als uitbreiding op het contract.

Voor de invulling van het zorglandschap zijn per 1 juli 2022  alle producten jeugdhulp en Wmo, met uitzondering van het jeugdhulpproduct HS-GGZ,  opengesteld voor aanmelding. Voor deze producten gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo.

Het Aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/.

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl.  Vragen die niet reeds in een eerdere nota van inlichtingen zijn beantwoord zullen gepubliceerd worden op de website : https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/.

Voor de aanmelding heeft u een inschrijflink nodig. Indien u de inschrijflink wilt ontvangen, kunt u dit verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

De Gemeenten maken steeds binnen uiterlijk twaalf (12) weken gerekend vanaf de dag nadat de Gemeenten een volledige aanmelding ontvangen bekend of de potentiële Jeugdhulpaanbieder is toegelaten.

Publicatie op TenderNed:
Jeugdhulp: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265861/details
Wmo: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265865/details

Contractwijzigingen

Verder willen wij u op de hoogte stellen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo. U kunt de contractwijzigingen vinden in de volgende brief:

https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220629-Aankondiging-contractwijzigingen-pdf.pdf

Deze contractwijzigingen zullen per 1 januari 2023 in werking treden.

 
Hieronder staan de documenten.

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp

Download document

Aanmelddocument Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

Tarieven en productcodelijst geindexeerde tarieven 2021 voor afbouwovereenkomst 2022.

Download document

BIJLAGE 5a Tarievenblad (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE 16 Regionale agenda jeugd

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Contractaddendum (update 03-05-2022)

Download document