Vragen over de publicaties kunt u stellen via Tenderned.

Hieronder staan de links naar de publicaties.

Inkoop individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken)

Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 en verder, regio Utrecht West (open systeem van afspraken)

 

Hieronder staan de documenten zoals ze gepubliceerd zijn op Tenderned.

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp

Download document

Aanmelddocument Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

BIJLAGE 5a Tarievenblad

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet EED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2017

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document