update: 03-05-2022

Voor de invulling van het zorglandschap is het Jeugdhulp product Hoog specialistische GGZ toegevoegd aan de producten en opengesteld voor inschrijving. Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp. Het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/  

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor HS-GGZ indien u zich ook voor S-GGZ crisis behandeling inschrijft.  
Als u de link naar het inschrijfformulier wilt ontvangen kunt u mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl 

 
Planning: 
3 mei 2022: publicatie 
10 mei 2022: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur  
13 mei 2022: nota van inlichtingen (er zijn geen vragen gesteld)
20 mei 2022: uiterste datum inschrijving 23:59 uur 
27 mei 2022: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl.

De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht west: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/  

Publicatie op tenderned: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260644/details

 

Hieronder staan de documenten.

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp

Download document

Aanmelddocument Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

Tarieven en productcodelijst geindexeerde tarieven 2021 voor afbouwovereenkomst 2022.

Download document

BIJLAGE 5a Tarievenblad (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Contractaddendum (update 03-05-2022)

Download document