Inkoop 2022 – heden

Hier kunt u alle versies van alle documenten terugvinden. De meest recente staan bovenaan.

Documenten 2023 nav publicatie op tenderned tbv Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Tarieven en productcodelijst 2023 (update 20-03-2023)

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp (update 01-01-2023)

Download document

Aanmelddocument Wmo (update 07-03-2023)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo (update 07-03-2023)

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek (update 01-01-2023)

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE 16 Regionale agenda jeugd

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Contractaddendum HSGGZ

Download document

Contractaddendum IAG

Download document

 

Documenten 2023 (tot 20-03-2023)

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo (update 07-03-2023)

Download document

Aanmelddocument Wmo (update 07-03-2023)

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp (update 01-01-2023)

Download document

Aanmelddocument Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek (update 01-01-2023)

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

BIJLAGE 5a Tarievenblad (update 22-02-2023)

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd (update 31-01-2023)

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo (update 31-01-2023)

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE 16 Regionale agenda jeugd

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Contractaddendum

Download document

Documenten 2022

In 2021 is de Open House Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 met TenderNed-kenmerk 313583 en individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 met TenderNed-Kenmerk 313574 gepubliceerd.

Voor het tussentijdse toetredingsmoment is er per 1 juli 2022 de mogelijkheid voor (potentiële) aanbieders om een aanmelding te doen. Omdat de producten opnieuw opengesteld worden, kunnen nieuwe partijen zich aanmelden en bestaande partijen zich aanmelden voor nieuwe producten als uitbreiding op het contract.

Voor de invulling van het zorglandschap zijn per 1 juli 2022  alle producten jeugdhulp en Wmo, met uitzondering van het jeugdhulpproduct HS-GGZ,  opengesteld voor aanmelding. Voor deze producten gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo.

Het Aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/.

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl.  Vragen die niet reeds in een eerdere nota van inlichtingen zijn beantwoord zullen gepubliceerd worden op de website : https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/.

Voor de aanmelding heeft u een inschrijflink nodig. Indien u de inschrijflink wilt ontvangen, kunt u dit verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

De Gemeenten maken steeds binnen uiterlijk twaalf (12) weken gerekend vanaf de dag nadat de Gemeenten een volledige aanmelding ontvangen bekend of de potentiële Jeugdhulpaanbieder is toegelaten.

Publicatie op TenderNed:
Jeugdhulp: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265861/details
Wmo: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265865/details

Contractwijzigingen

Verder willen wij u op de hoogte stellen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo. U kunt de contractwijzigingen vinden in de volgende brief:

https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220629-Aankondiging-contractwijzigingen-pdf.pdf

Deze contractwijzigingen zullen per 1 januari 2023 in werking treden.

 
Hieronder staan de documenten.

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp

Download document

Aanmelddocument Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

Tarieven en productcodelijst geindexeerde tarieven 2021 voor afbouwovereenkomst 2022.

Download document

BIJLAGE 5a Tarievenblad (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd (update 03-05-2022)

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE 16 Regionale agenda jeugd

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Contractaddendum (update 03-05-2022)

Download document

Inkoop 2017-2021

Inkoopcategorieën perceel 1: Jeugd

Perceel 1 omvat de inkoop voor de zorgvormen vanuit de Jeugdwet.
De regio Utrecht West heeft voor 2017-2019 ingekocht op de volgende inkoopcategorieën:

 • 1.01 Advies en Expertise
 • 1.02 Basis GGZ
 • 1.03 Specialistische GGZ
 • 1.04 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
 • 1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant
 • 1.06 Behandeling Jeugd Ambulant
 • 1.07 Dagbesteding
 • 1.08 Persoonlijke verzorging
 • 1.09 Pleegzorg
 • 1.10 Gezinshuis
 • 1.11 Residentiële zorg
 • 1.12 Kortdurend verblijf
 • 1.13 Essentiële functies
 • 1.14 Crisiszorg/Spoedeisende hulp

Eisen en voorwaarden behorende bij inkoopcategorieën

Voor elke inkoopcategorie gelden bepaalde eisen en voorwaarden om deze te mogen en kunnen aanbieden in de regio. Denk hierbij aan toelatingseisen en resultaten. 
Deze voorwaarden staan opgenomen in het inkoopdocument. Naast de voorwaarden is er een aanvullende toelichting geschreven. Hierin wordt concreter invulling gegeven aan de beschreven inkoopcategorieën. Zie hiervoor de documenten onderaan deze pagina. Bent u op zoek naar alle inkoopdocumenten? Ga dan naar de pagina ‘Inschrijven zorgaanbieders 2019‘.

Combinatieproducten

De wijze van inkoop is gericht op het scheiden van ‘wonen’ (verblijf) en zorg. Dit maakt dat sommige producten zoals die voorheen werden ingezet nu niet meer als ‘één product’ kunnen worden geïndiceerd en ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
– Dagbehandeling;
– Medisch Kinderdagverblijf;
– Logeerweekenden. 

Hoe deze producten kunnen worden ingezet wordt omschreven in het document: “productomschrijvingen Jeugd 2019” welke onderaan deze pagina is te downloaden. 
NB. Voor het kunnen inzetten van de combinatieproducten is het van belang dat u een gunning heeft voor de betreffende categorieën. Heeft u voor één van de categorieën nog geen gunning? Schrijf u hier dan voor in met het eerstvolgende inschrijfmoment.

Verlengde Pleegzorg

Voor Pleegzorg is een bestuurlijke afspraak tussen VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg standaard tot 21 ingezet kan worden. Het kind kan natuurlijk altijd aangeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg, waardoor de hulp eerder stopt. Meer informatie is te vinden via de volgende link: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/verlengde-pleegzorg-voortgezette-jeugdhulp-18.

Vervoer

Vervoer is voor Jeugd niet als apart onderdeel ingekocht. Voor de categorieën 1.05, 1.06 en 1.07 is vervoer onderdeel van het tarief. Dit zijn zogenaamde all-in-tarieven. Voor deze categorieën is de aanbieder verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer. Uitzondering hierop is het rolstoelvervoer en eventueel medisch vervoer. Bij vragen, of indien u niet uitkomt met de kosten kunt u contact leggen met het sociaal team van de betreffende gemeente. Voor de duidelijkheid is onderaan deze pagina een beslisboom toegevoegd.

Werkwijze Dyslexiezorg

Om onduidelijkheden omtrent de aanvraag en toekenning van EED beschikkingen te voorkomen is een outline dyslexiezorg gepubliceerd. De outline hoopt duidelijkheid te geven over de rol van de gemeente, zorgaanbieder en de scholen. Daarnaast is opgenomen hoe de de route voor een EED aanvraag verloopt. De outline is tot stand gekomen in samenwerking met alle toegangsteams, back-offices en twee grote zorgaanbieders binnen de regio Utrecht West.

Documenten perceel 1: Jeugd

Beslisboom crisiszorg 2018

Download document

Factsheet crisiszorg 2018

Download document

Factsheet: richtlijn afrekening pleegzorg

Download document

Beslisboom vervoer Jeugd

Download document

Inkoopdocument Utrecht West 2017-2018 ‘Op weg naar resultaatgericht inkopen’

Download document

Productomschrijvingen Jeugd 2019

Download document

Outline dyslexiezorg Utrecht West

Download document

Inkoopcategorieën perceel 2: WMO

Perceel 2 omvat de inkoop voor de zorgvormen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De regio Utrecht West heeft voor 2017-2018 ingekocht op de volgende inkoopcategorieën:

 • 2.01 Dagbesteding
 • 2.02 Begeleiding groep
 • 2.03 Begeleiding individueel
 • 2.04 Kortdurend verblijf
 • 2.05 Vervoer

Eisen en voorwaarden behorende bij inkoopcategorieën

Voor elke inkoopcategorie gelden bepaalde eisen en voorwaarden om deze te mogen en kunnen aanbieden in de regio. Denk hierbij aan toelatingseisen en resultaten.
Deze voorwaarden staan opgenomen in het inkoopdocument. Naast de voorwaarden is er een aanvullende toelichting geschreven. Hierin wordt concreter invulling gegeven aan de beschreven inkoopcategorieën. Zie hiervoor de documenten onderaan deze pagina. Bent u op zoek naar alle inkoopdocumenten? Ga dan naar de pagina ‘Inschrijven zorgaanbieders 2019’.

Documenten perceel 2: WMO

Inkoopdocument Utrecht West 2017-2018 ‘Op weg naar resultaatgericht inkopen’

Download document

Productomschrijvingen Wmo 2019

Download document

Werkwijze kwaliteitstoezicht Wmo

Download document