Inkoop 2022 – heden

Documenten 2023 nav publicatie op tenderned tbv Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Tarieven en productcodelijst 2023 (update 20-03-2023)

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp (update 01-01-2023)

Download document

Aanmelddocument Wmo (update 07-03-2023)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo (update 07-03-2023)

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek (update 01-01-2023)

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE 16 Regionale agenda jeugd

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Contractaddendum HSGGZ

Download document

Contractaddendum IAG

Download document