Inkoopcategorieën perceel 2: WMO

Perceel 2 omvat de inkoop voor de zorgvormen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De regio Utrecht West heeft voor 2017-2018 ingekocht op de volgende inkoopcategorieën:

  • 2.01 Dagbesteding
  • 2.02 Begeleiding groep
  • 2.03 Begeleiding individueel
  • 2.04 Kortdurend verblijf
  • 2.05 Vervoer

Eisen en voorwaarden behorende bij inkoopcategorieën

Voor elke inkoopcategorie gelden bepaalde eisen en voorwaarden om deze te mogen en kunnen aanbieden in de regio. Denk hierbij aan toelatingseisen en resultaten.
Deze voorwaarden staan opgenomen in het inkoopdocument. Naast de voorwaarden is er een aanvullende toelichting geschreven. Hierin wordt concreter invulling gegeven aan de beschreven inkoopcategorieën. Zie hiervoor de documenten onderaan deze pagina. Bent u op zoek naar alle inkoopdocumenten? Ga dan naar de pagina ‘Inschrijven zorgaanbieders 2019’.

Documenten perceel 2: WMO

Inkoopdocument Utrecht West 2017-2018 ‘Op weg naar resultaatgericht inkopen’

Download document

Productomschrijvingen Wmo 2019

Download document

Werkwijze kwaliteitstoezicht Wmo

Download document