Twee projecten uit het transformatieprogramma zetten in op het overkoepelende doel om jeugdigen zo thuis mogelijk op te laten groeien.

Meer hulp in huis

Als jeugdigen en hun gezin thuis of met poliklinische behandeling in een instelling goed worden geholpen, kunnen grotere en langdurige problemen voorkomen worden of kan een uithuisplaatsing worden afgewend. Er is een breed gedeelde consensus in de regio dat jeugdzorg met verblijf een uiterste optie is; als thuisblijven echt geen mogelijkheid meer is. Er worden echter belemmeringen vermoed en geconstateerd die maken dat passende hulp thuis onvoldoende plaatsvindt met nog te vaak zorgstapeling of residentiele plaatsing tot gevolg

Het project “Meer hulp in huis” heeft tot doel om de inzet van ambulante jeugdhulp te verruimen en meer effectief te maken waardoor zwaardere vormen van hulp voorkomen worden of minder en korter ingezet worden. Om dit te realiseren onderzoekt de projectleider waar de belemmeringen zitten en hoe deze aangepakt kunnen worden. Zij informeert aanbieders en verwijzers over de mogelijkheden.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:

Simone Troost

Simone.troost@stichtsevecht.nl

Taskforce gezinsvormen

De plaatsing in een gezinsvorm bij uithuisplaatsing gaat volgens het principe ‘ja, tenzij’. Er zijn nauwelijks gezinshuizen in de regio Utrecht West. Daarnaast zijn er te weinig plekken in gezinsvormen om alle kinderen die uit huis worden geplaatst in op te vangen. De behoefte aan meer gevarieerde tijdelijke, deeltijd, crisis- en langdurige verblijfsplaatsen in gezinnen neemt toe. Alles moet uit de kast worden gehaald om meer gezinshuis- en pleegouders te werven en hen alles in handen te geven en te ondersteunen om hun belangrijke taak te vervullen. Voor ieder kind kan dit leiden tot een eigen, uniek aanbod om op te kunnen groeien in een gezin.

Het streven is dat alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien verblijven in een gezinsvorm in Utrecht West. Hiervoor zijn meer gezinshuizen, pleegouders en andere passende vormen van gezinsvormen nodig.

De projectleider inventariseert de knelpunten en mogelijkheden, om zo in samenspraak met de betrokken partijen te komen tot alternatieve manieren van werving van pleegouders en gezinsvormen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider:

Theo Dhuyvetter: Theo.Dhuyvetter@stichtsevecht.nl