De projecten uit het transformatieprogramma zijn allemaal bedoeld om de jeugdigen in de Utrecht West de beste kansen te bieden om thuis op te groeien of in ieder geval in een gezinssituatie. Cruciaal is dat er ook een transformatie plaatsvindt in het verwijzen. We kunnen pas echt iets doorbreken als de aanmeldingen voor residentiële jeugdhulp afnemen. Daarbij willen we de bron ook faciliteren: de verwijzers.

Utrecht West biedt deskundigheidsbevordering aan in verschillende vormen, zowel door gezamenlijke scholing als ondersteuning in de verschillende organisaties. Er wordt hard gewerkt aan een passend en vraaggericht geheel van leren & ontwikkelen. Dit aanbod is zowel voor gezinsvoogden als voor de lokale teams. Ook huisartsen zullen voor bepaalde onderdelen worden uitgenodigd. De scholing zal zo veel als mogelijk SKJ geaccrediteerd zijn.

Voor aanmelden, meer informatie of ideeën over het aanbod kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator:

Marije Schotpoort: Marije.schotpoort@stichtsevecht.nl