Wanneer een hoofdaannemer zich aanmeldt met onderaannemers, dient de hoofdaannemer alle gevraagde  documenten en bewijsstukken aan te kunnen leveren. De onderaannemers leggen in ieder geval een zogenaamde gedragsverklaring aanbesteden over. Onderaannemers die geen gedragsverklaring aanbesteden overleggen of een
gedragsverklaring aanbesteden overleggen waaruit blijkt dat niet voldaan is aan uitsluitingscriterium 1, laten de Gemeenten niet toe.

Stuur een mail naar inschrijven2022@inkooputrechtwest.nl met als onderwerp: “Inschrijven als hoofdaannemer”.

Met daarin het volgende:

 • De naam van de organisatie van de hoofdaannemer.
 • Voor elke onderaannemer de:
  • Naam:
  • Straat:
  • Huisnummer:
  • Plaats:
  • KvK-nummer:
  • AGB Code Jeugd (van de organisatie):
  • AGB Code WMO (van de organisatie):
  • Een gedragsverklaring aanbesteden niet ouder dan 24 maanden op moment van aanmelding. https://www.justis.nl/producten/gva/