Huishoudelijke hulp 2023 t/m 2025

In 2022 is de Open House inkoop huishoudelijke hulp voor de regio Utrecht West gepubliceerd met TenderNed kenmerk 370322 en via de aanbestedingskalender: https://aanbestedingskalender.nl/projecten/13296201/publicaties

De overeenkomst is van start gegaan per 01-01-2023 en heeft een looptijd van drie (3) jaren.

Hieronder staan de documenten die integraal onderdeel zijn van de overeenkomst:

Aanmeldingsdocument Maatwerkvoorziening HH

Download document

Tarievenblad HH 2024

Download document

Tarievenblad HH 2023

Download document

Werkafsprakenboek (update 10-01-2024)

Download document

Bijlage 01 – Concept overeenkomst

Download document

Bijlage 02 – Programma van Eisen Maatwerk

Download document

Bijlage 03 – Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Montfoort

Download document

Bijlage 04 – Aanmeldingsformulier Maatwerkvoorziening HH

Download document

Bijlage 05 – Eigen verklaring Maatwerkvoorziening HH

Download document

Bijlage 06 – Uitsluitingsgronden Maatwerkvoorziening HH

Download document

Bijlage 08 -Toelichtingen op de tariefopbouw Maatwerkvoorziening HH

Download document

Bijlage 09 – Rekentool gevuld met variabelen

Download document

Bijlage 10 – Visie UW-Huishoudelijke hulp toekomstproof

Download document

Nota van inlichtingen 1

Download document

Nota van inlichtingen 2

Download document

Nota van inlichtingen 3

Download document