Hieronder staan de meest recente benodigde documenten.

 


Aanmelddocument Jeugdhulp (update 12-03-2024)

Download document

Aanmelddocument Wmo (update 12-03-2024)

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 01-07-2023)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo (update 10-10-2023)

Download document

Contractaddendum HSGGZ

Download document

Contractaddendum IAG

Download document

Tarieven en productcodelijst 2024

Download document

Nota van inlichtingen Medicatiecontrole 2 (20-09-2023)

Download document

Nota van inlichtingen Medicatiecontrole 1 (08-08-2023)

Download document

Nota van inlichtingen Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling 2 (19-04-2023)

Download document

Nota van inlichtingen Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling 1 (03-04-2023)

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

Aangekondigde contractwijzigingen per 1 juli 2023 (15-12-2022)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 20-11-2023)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo (update 01-07-2023)

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek (update 12-10-2023)

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel (update 05-02-2024)

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE 16 Regionale agenda jeugd

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Bijlage gecontracteerde aanbieders

Download document