In 2021 is de Open House Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 met TenderNed-kenmerk 313583 en individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 met TenderNed-Kenmerk 313574 gepubliceerd.

Voor de aanmelding heeft u een inschrijflink nodig. Indien u de inschrijflink wilt ontvangen, kunt u dit verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

De Gemeenten maken steeds binnen uiterlijk twaalf (12) weken gerekend vanaf de dag nadat de Gemeenten een volledige aanmelding ontvangen bekend of de potentiële aanbieder is toegelaten.

Hieronder staan de meest recente benodigde documenten.

Tarieven en productcodelijst 2023

Download document

Aanmelddocument Jeugdhulp (update 01-01-2023)

Download document

Aanmelddocument Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 5b Productenboek Jeugd (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 5c Productenboek Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9a Overeenkomst Jeugdwet (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 9b Overeenkomst Wmo (update 01-01-2023)

Download document

BIJLAGE 10 Werkafsprakenboek (update 01-01-2023)

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 2 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 2 Wmo

Download document

Nota van inlichtingen 1 Jeugd

Download document

Nota van inlichtingen 1 Wmo

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Jeugd

Download document

Wijzigingsformulier 1e Nota van inlichtingen Wmo

Download document

BIJLAGE 1 Algemene inkoopvoorwaarden VNG

Download document

BIJLAGE 4 Werkwijze en spelregels social return Utrecht West

Download document

BIJLAGE 6 Kostprijsonderzoek

Download document

BIJLAGE 7 Regionaal controleprotocol

Download document

BIJLAGE 8 Opgave personeel

Download document

BIJLAGE 9c Overeenkomst Jeugdwet ED – Stichtse Vecht

Download document

BIJLAGE 11 Governancecode Zorg 2022

Download document

BIJLAGE 12 GGD Handhavingskader Protocol Openbaarmaking

Download document

BIJLAGE 13a Formulier Akkoordverklaring Jeugd

Download document

BIJLAGE 13b Formulier Akkoordverklaring Wmo

Download document

BIJLAGE 14 Holdingverklaring

Download document

BIJLAGE 15 PPRC Rapportage Second Opinion

Download document

BIJLAGE 16 Regionale agenda jeugd

Download document

BIJLAGE A Medisch Verwijsprotocol

Download document

Contractaddendum

Download document