Indexatie 2023 bekend m.u.v. pleegzorg

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de indexatie 2023. Inmiddels zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te melden: Het CBS heeft het voorlopige jaarcijfer over 2022 gepubliceerd. Op 1-1-2023 zijn de landelijke contractstandaarden van kracht geworden. Er wordt voor wat betreft de pleegzorg een uitzondering gevraagd voor de indexatie. Hiermee verandert ook per..

Lees verder

SAVE THE DATE: Webinar Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders

  Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan uw jaarverantwoording ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen. Weet u waaraan u straks moet voldoen? En heeft u..

Lees verder

Contractwijzigingen 2023

Geachte zorgaanbieder,Middels bijgevoegde brief willen wij u op de hoogte brengen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo en ED. De contractwijzigingen voor jeugd en Wmo zullen per 1 januari 2023 in werking treden. De wijzingen voor ED zijn reeds ingevoerd. Hierbij de link naar de brief: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/12/15122023-Definitieve-contractwijzigingen-januari-2023.pdf

Indexatie en tarieven 2023

Beste zorgaanbieder, Wij krijgen vragen over de indexatie voor 2023.  De in het contract opgenomen voorwaarden voor indexatie beslaan twee componenten. Dat is de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) en de CPI (consumentenprijsindex). De verhouding voor de berekening van OVA en CPI is 75%- 25%. Voor het complete beeld zetten we hier 2022 en de..

Lees verder

Contractstandaarden Jeugd

Beste Zorgaanbieder, De Contractstandaarden Jeugd zijn met 97,95% van de stemmen vastgesteld door de ALV van de VNG. Samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten ontwikkeld. Met deze contractstandaarden wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de..

Lees verder

Aangepast kader meerkosten 2022 en geen meerkosten in 2023 

Aangepast kader 2022 Het beoordelingskader Meerkosten gepubliceerd op 12 april 2021 is nog steeds van kracht in 2022.  De regeling is echter uitgebreid door het VNG. In dat kader is het nodig ons toetsingskader aan te passen/uit te breiden. Het toetsingskader wordt gebruikt om te beoordelen of een meerkosten declaratie onder de regeling valt. De uitbreiding..

Lees verder