VECOZO registreer IP-adres(sen)

21-10-2021Beste zorgaanbieder, U bent door VECOZO de afgelopen tijd veelvuldig per mail en brief geïnformeerd omtrent de controle die per 1 november 2021 zal plaatsvinden van de IP-adres(sen) waarmee u als zorgaanbieder bij VECOZO aanklopt. Helaas zijn er nog zorgaanbieders die nog geen actie hebben ondernomen om de IP-adres(sen) volledig te registreren. Indien op 1..

Lees verder

Inschrijving inkoop 2022 opnieuw geopend en wijziging opleidingseisen product Wmo Begeleiding Groep

Voor de invulling van het zorglandschap zijn de Jeugdhulp producten: S-GGZ Diagnostiek, S-GGZ Behandeling, Behandeling zonder overnachting, Behandeling met overnachting, Crisis Behandeling, de deelprestaties A t/m H, Crisis verblijf en Gezinshuizen alsook het Wmo product: Wmo Begeleiding Groep weer opengesteld voor inschrijving. U kunt zich tot 30 november a.s. inschrijven voor deze producten. Opleidingseisen personeel..

Lees verder

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio in Stichtse Vecht

20-07-2021Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door de gemeente Stichtse Vecht.Zie voor meer informatie het persbericht: https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/samenwerkingsverband-timon-incluzio-biedt-jeugdhulp-wmo-begeleiding-en-wijkteams-2/ en de website inclusief FAQ’s van de gemeente Stichtse Vecht https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4596/inkoop-sociaal-domein/. Bij vragen kunt u terecht bij inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl.

Gedragsverklaring Aanbesteden

09-07-2021Hierbij treft u een rectificatie in aanvulling op de nota van inlichtingen d.d. 28 juni 2021 met betrekking tot het aanleveren van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA). Gelet op de lange termijn voor het verkrijgen van de GVA geldt het volgende. Ook het verstrekken van een aanvraag van een GVA bij uw aanmelding is op dit..

Lees verder

Voorbeeld inschrijfformulier

05-07-2021Met de onderstaande link kunt een voorbeeld downloaden van het online inschrijfformulier zodat u kunt zien welke vragen u allemaal kunt verwachten. Deze PDF is een voorbeeld, u kunt deze niet gebruiken om u in te schrijven. Inschrijvingen zijn alleen geldig via het online formulier. Voorbeeld inschrijfformulier

Inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo staat online

01-07-2021Beste zorgaanbieder, Vanaf vandaag staat het inschrijfformulier jeugdhulp en Wmo 2022 voor de regio Utrecht West online. Alle zorgaanbieders die op dit moment een actief contract hebben bij Regio Utrecht West hebben een mail gekregen met de link naar het inschrijfformulier. Als u deze niet heeft ontvangen, of u heeft nog geen contract bij ons..

Lees verder

Nota van inlichtingen gepubliceerd

30-06-2021Beste zorgaanbieders, Afgelopen maandag is de 1e nota van inlichtingen, met alle vragen rondom de nieuwe inkoop 2022 van de regio Utrecht West, gepubliceerd op TenderNed en onze website. Heeft u naar aanleiding van de nota van inlichtingen en de bijlagen nog vragen, dan kunt u nog tot maandag 12 juli, 12:00 uur ’s middags, uw..

Lees verder

Aanvullende informatie inkoop 2022

20-05-2021Beste zorgaanbieder, Op 18 mei hebben we de inkoop met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp nogmaals gepubliceerd, omdat het niet mogelijk bleek te zijn om vragen te stellen. De documenten voor Jeugdhulp zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313574, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228009 en de documenten voor Wmo zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313583, via de..

Lees verder