Aankondiging contractwijziging bestedingsruimte Wmo

De regio heeft besloten geen bestedingsruimte meer af te geven aan Wmo zorgaanbieders. Dat betekent ook dat u de afgegeven bestedingsruimte voor 2023 als niet verzonden mag beschouwen. Voor de jeugdhulp blijven we voorlopig nog wel bestedingsruimtes afgeven.   

In de overeenkomst Wmo vindt u bij artikel 6 nog wel de clausule die ziet op de verplichting van de gemeente om een bestedingsruimte af te geven en deze te volgen. Via dit bericht kondigen wij aan dat I&M UW zes (6) maanden na publicatie van dit bericht deze clausule zal aanpassen en verwijderen uit de overeenkomst Wmo. Tot die tijd zullen wij geen uitvoering geven aan deze clausule.

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl  

Aankondiging indexatie 2024

Afgelopen juni 2023 heeft de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bekend gemaakt dat het ministerie van VWS m.b.t. de indexatie een fout heeft gemaakt. De PPC is te hoog berekend. De NZA geeft aan dat de tarieven opnieuw berekend en aangepast moeten worden.  

 

Wat gaat Utrecht West doen?  

 

2023 

Wij passen de tarieven voor 2023 niet aan. Dit zou namelijk betekenen dat u alle facturen over 2023 opnieuw moet indienen. Dat geeft een te grote en niet proportionele last bij zorgaanbieders en gemeentes. Zeker gezien het feit dat we begin 2023 ook al een aanpassing hadden aan de tarieven in verband met de indexaties.  

 

2024 

Voor 2024 gaan we de volgende werkwijze hanteren die voor alle betrokkenen het minste last geeft. Wij berekenen de juiste tarieven voor 2023 op basis van de juiste publicatie bij het NZA. Wij doen dat volgens de in het contract opgenomen rekenmethode OVA/PPC (art. 6 van de overeenkomst Jeugd en Wmo). We hebben dan de gecorrigeerde tarieven voor 2023. Op basis daarvan berekenen wij de tarieven voor 2024 en die publiceren wij op onze website. Omdat de verwachting is dat er met betrekking tot de landelijke contractstandaarden nog aanpassingen komen in Q4 van 2023 wachten we met het publiceren van de indexatie over 2024 en de daarbij behorende tarieven tot er meer duidelijkheid is. Ook willen we zekerheid dat de indexatie op de website van de NZA definitief is. 

U zult dus zien dat het tarief in 2024 niet gebaseerd is op het huidige, te hoge, tarief van 2023 maar op het gecorrigeerde tarief van 2023. 

Dit nieuwsbericht is niet van toepassing op het contract voor huishoudelijke hulp. Hiervoor geldt een andere indexeringsclausule.  

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl  

 

Nota van Inlichtingen 2 Medicatiecontrole

Vandaag, 29 augustus 2023, is de tweede Nota van Inlichtingen voor het product Medicatiecontrole gepubliceerd. De NVI2-Medicatiecontrole vindt u via deze link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/08/20230829-NVI2-Medicatiecontrole-1.pdf

Belangrijk om te vermelden is dat het antwoord op vraag 9 (negen), wegens omstandigheden, pas na 14 september kan worden gegeven. Wij zullen tegen die tijd een update op deze Nota van Inlichtingen publiceren. Hou deze website in de gaten.

Wilt u zich inschrijven voor dit product dan kunt u een inschrijflink aanvragen via instroom@inkooputrechtwest.nl. Wilt u wachten tot de update? Dat kan ook: deze inschrijving kent geen deadline, u kunt op ieder moment inschrijven.

We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Van zorgaanbieders die al gecontracteerd zijn, ontvangen we ook graag de eventuele documenten die niet meer geldig zijn. Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

 Lees voor u zich inschrijft zorgvuldig het inschrijfformulier, de twee Nota’s van inlichtingen en relevante documenten door.

 

Nota van Inlichtingen 1 Medicatiecontrole

Vandaag, 8 augustus 2023, is de eerste Nota van Inlichten 1 voor de Medicatiecontrole gepubliceerd. Belangrijk om te vermelden is, dat het tarief is aangepast naar €3,07 per minuut. Hierbij de link naar de Nota van Inlichtingen 1 Medicatiecontrole: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/08/NVI1-Medicatiecontrole.pdf

Vanwege het aantal vragen heeft de regio besloten een tweede ronde voor het stellen van vragen in te lassen. Daarmee verschuift ook de planning.

Nieuwe planning inkoop Medicatiecontrole:

  • 8 augustus 2023 publicatie Nota van Inlichtingen 1 Medicatiecontrole.
  • 21 augustus 2023 uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur.
  • 29 augustus 2023 publicatie Nota van Inlichtingen 2 Medicatiecontrole.
  • 30 augustus 2023 start inschrijven.
  • Inschrijving Open House (geen uiterste datum voor inschrijving).

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen 2 stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West.  

Link naar TenderNed: Inkoop Medicatiecontrole Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed

 

Publicatie Medicatiecontrole

Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product medicatiecontrole toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).

 

Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp en het productenboek met bijbehorende product beschrijving.

Wij vragen u de eisen in het productenboek Jeugd en het aanmeldformulier goed door te nemen voordat u zich inschrijft. Inschrijven als u niet aan alle eisen voldoet heeft geen zin.  

 

Het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: Inschrijven Jeugdhulp en/of WMO – I&M Utrecht West (inkooputrechtwest.nl)

Als u de inschrijflink wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

 We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Ook de eventuele documenten die niet meer geldig zijn zien wij graag tegemoet.

Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

Deze inschrijving kent geen deadline, u kunt zich op ieder moment inschrijven. De publicatie vindt plaats in de vakantieperiode, voor het stellen van vragen houden wij daarom een ruime periode aan. Als u zich in de vakantieperiode inschrijft, kan het langer duren voordat u bericht krijgt.  

Lees zorgvuldig het inschrijfformulier door.

 

Planning:

 

 

  • 03-07-2023: publicatie Tenderned en website
  • 31-07- 2023: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur
  • 07-08-2023: publiceren Nota van Inlichtingen 1
  • 08-08-2023 start inschrijven
  • Inschrijving Open House (geen uiterste datum voor inschrijving)

 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

Link naar Tenderned:Inkoop Medicatiecontrole Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed

Relatiegeschenken

Soms wil een zorgaanbieder zijn/haar waardering uitspreken naar I&M UW of rond de kerstperiode een relatiegeschenk opsturen. Dat waarderen wij en complimenten ontvangen we graag. Wij accepteren echter geen relatiegeschenken in welke vorm of van welke waarde dan ook. Op de site van het College voor Arbeidszaken, over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren, staat dat medewerkers geen vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden mogen vorderen, verzoeken of aannemen, tenzij de werkgever hiervoor toestemming geeft. I&M UW neemt op basis van deze regel geen relatiegeschenken aan. Stuurt u ons toch een relatiegeschenk dan sturen wij dat aan u retour. Niet uit ondankbaarheid, maar omdat wij op deze manier onze integriteit borgen.