Publicatie inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 2023

Graag attenderen wij u over de mogelijkheid om u in te schrijven als huishoudelijke hulp aanbieder voor 1 januari 2023. Op 14 juli 2022 is de Open House inkoop huishoudelijke hulp voor de regio Utrecht West gepubliceerd en staat sinds dinsdag 19 juli 2022 op TenderNed met kenmerk 370322 en via de aanbestedingskalender: https://aanbestedingskalender.nl/projecten/13296201/publicaties Wij..

Lees verder

Aanmelden Open House regio Utrecht West

In 2021 is de Open House Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 met TenderNed-kenmerk 313583 en individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 met TenderNed-Kenmerk 313574 gepubliceerd. Voor het tussentijdse toetredingsmoment is er per 1 juli 2022 de mogelijkheid voor (potentiële) aanbieders om een aanmelding te doen. Omdat de producten opnieuw opengesteld worden, kunnen nieuwe partijen zich aanmelden en bestaande..

Lees verder

Aankondiging contractwijzigingen

Geachte zorgaanbieder,Middels bijgevoegde brief willen wij u op de hoogte stellen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo. De contractwijzigingen zullen per 1 januari 2023 in werking treden. https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220629-Aankondiging-contractwijzigingen-pdf.pdf  

Formulier ophoging budgetindicaties

Beste zorgaanbieder, De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per gemeente per aanbieder voor zowel jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente. U heeft als aanbieder -gedurende de looptijd van de overeenkomst- de plicht om,..

Lees verder

Hoog specialistische GGZ

Voor de invulling van het zorglandschap is het Jeugdhulp product Hoog specialistische GGZ toegevoegd aan de producten en opengesteld voor inschrijving. Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp. Het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u..

Lees verder

Onderaannemers

Beste Zorgaanbieder, In de inkoop 2022 heeft u de verplichting om onderaannemers waarmee u samenwerkt, aan te melden bij Inkoop & Monitoring Utrecht West. Wij ervaren dat niet alle zorgaanbieders dat gedaan hebben of dat er onduidelijkheid is wanneer er sprake is van een onderaannemer. Wanneer is er sprake van een onderaannemer?Een persoon of organisatie..

Lees verder

Directe tijd

27-01-2022 Dit bericht is bestemd voor gecontracteerde aanbieders op het gebied van B-GGZ, S-GGZ en Ernstige Dyslexie in de regio Utrecht West. De regio Utrecht West wilt de definitie van direct cliëntgebonden contacttijd andermaal aanstippen. Hierover leest u meer informatie in de bijgevoegde brief. Ook leest u in de brief hoeveel minuten maximaal gedeclareerd mogen..

Lees verder

Corona compensatieregeling

18-01-2022 Beste zorgaanbieder, Er zijn vragen rondom de Corona compensatieregeling. We zetten de hoofdlijnen op een rijtje. Heeft u in 2020 en/of 2021 extra kosten gemaakt vanwege de coronapandemie en vallen die kosten onder de Corona compensatieregeling zoals op onze website beschreven, dan kunt u die kosten nog tot 1 april 2022 bij de gemeente..

Lees verder