Middels dit bericht informeren wij u over de consultatie betreft de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo. Zoals aangekondigd op de website, op 13 december 2023 staat in het nieuwsbericht  dat de regio artikel 8 (Duur van de overeenkomst) wilt wijzigen van de volgende overeenkomsten: 

Overeenkomst Open systeem van afspraken Jeugdwet Individuele voorzieningen 
Overeenkomst Open systeem van afspraken Wet maatschappelijke ondersteuning  

Deze consultatie gaat niet over de overeenkomst Huishoudelijke Hulp. 

Inhoud: 

Op dit moment staat in artikel 8 (Duur van de overeenkomst) opgenomen dat de overeenkomst eindigt op 31 december 2024 (lid1) met een optie voor de Gemeente om deze met maximaal twee (2) keer met twee (2)  jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk te verlengen. (lid2) 

De regio wil de tekst van het lid twee (2) aanpassen naar:  

De Overeenkomst kan maximaal vier (4) keer met één (1) jaar stilzwijgend geheel of gedeeltelijk door Gemeente verlengd worden. Indien Gemeente of Aanbieder geen gebruik wil maken van de verlenging, dan zegt deze de Overeenkomst op voor 1 juli van het lopende kalenderjaar, conform de voorwaarden als opgenomen in artikel 4 en 5 van deze Overeenkomst. 

Hoe kunt u reageren op deze consultatie?
U ontvangt per mail een link naar het formulier van
monitoring@inkooputrechtwest.nl. Uitsluitend via deze link kunt u in het formulier aangeven of u al dan niet akkoord gaat met deze contractwijzing. Indien u niet akkoord gaat, willen we u vragen een reden en onderbouwing op te geven.  

U heeft tot uiterlijk 26-01-2024 de tijd om te reageren. Na deze datum is het niet meer mogelijk om te reageren. Na sluiting gaan we de uitkomsten voorleggen aan de regio. De regio zal vervolgens een beslissing nemen en de uitkomst daarvan publiceren op onze website.  

De regio hoopt u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben omtrent de consultatie. 

Heeft u de mail met de  link niet ontvangen en of heeft u nog vragen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbericht, kunt u contact opnemen per mail via monitoring@inkooputrechtwest.nl   

Team Inkoop & Monitoring Utrecht West