De regio Utrecht West (gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Oudewater en Montfoort) wil graag met aanbieders in gesprek over hoe we als zorgaanbieders en gemeenten gezamenlijk richting gaan geven aan de inhoudelijke ontwikkelingen en transformatie van het sociaal domein. Wij nodigen u in dit kader uit om namens uw organisatie deel te nemen aan één of meerdere klankbordbijeenkomsten.   

 Achtergrond en doel bijeenkomst: 

De regiogemeenten zetten zich in voor de verbetering van de inkoop van jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor hebben de regiogemeenten het afgelopen half jaar een intern evaluatietraject van de inkoop van jeugdhulp en Wmo doorlopen. Graag gaan wij als regio met de aanbieders in gesprek over de uitkomsten daarvan en over hoe zij de afgelopen inkoop hebben ervaren en over waar aanknopingspunten liggen voor het verbeteren van de inkoop. Daarom organiseren wij hierover klankbordbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is om samen in gesprek te gaan over:  

 1) waar we op dit moment op het gebied van inhoud en/of inkoop tegenaan lopen. 

2) wat we met elkaar willen bereiken. 

3) en wat er nodig is om dit te bereiken.  

 Om voldoende focus in het gesprek aan te brengen organiseren we de bijeenkomsten langs de lijn van specifieke zorgsoorten of doelgroepen (segmenten). Voor de onderstaande segmenten wordt een klankbordbijeenkomst georganiseerd.  

 Jeugd Wonen  

Datum: 26-02-2024  

Tijd: 09.00 – 11.00  

Locatie: zie mail  

 

Jeugd Dagbehandeling / Dagbesteding  

Datum: 26-02-2024 

Tijd: 12.00 – 14.00 

Locatie: zie mail  

 

Jeugd Ambulant Specialistisch 

Datum: 04-03-2024 

Tijd: 09.00 – 11.00 

Locatie: zie mail  

 

Jeugd Crisis  

Datum: 04-03-2024 

Tijd: 12.00 – 14.00 

Locatie: zie mail  

 

Wmo Kortdurend Verblijf  

Datum: 04-03-2024 

Tijd: 15.00 – 17.00 

Locatie: zie mail  

 

Wmo Begeleiding & Vervoer  

Datum: 05-03-2024 

Tijd: 13.00 – 16.00 

Locatie: zie mail  

 

We hebben adviesbureau EHdK gevraagd om de klankbordbijeenkomsten te begeleiden. De opbrengst van de sessies wordt door de regio meegenomen in de aanloop naar aanpassingen van de huidige inkoop. 

 Aanmelding:  

Wij hechten veel waarde aan uw inbreng en hopen dat u aanwezig kunt zijn bij de klankbordbijeenkomsten. Wij ontvangen uw aanmelding graag voor dinsdag 6 februari 2023. We vragen u om vanuit uw organisatie met één iemand deel te nemen. Om de gesprekken zo gericht mogelijk te voeren, zoeken we iemand die goed de verbinding kan maken tussen zorginhoud en beleid. 

 Een link naar het aanmeldingsformulier is reeds naar de zorgaanbieders in de regio gestuurd. Heeft u geen mail ontvangen dan vragen wij u contact op te nemen met monitoring@inkooputrechtwest.nl. Let op: u kunt zich alleen inschrijven via het formulier uit de link en niet door het sturen van een e-mail. U ontvangt van Inkoop & Monitoring Utrecht West een bevestiging van uw deelname.  

Van de aanwezigen vragen we een kleine voorbereiding. Meer informatie hierover volgt binnenkort.  

 Mocht u nog vragen hebben, dan kan contact worden opgenomen met David Vandezande (beleidsadviseur gemeente Woerden) via e-mail: vandezande.d@woerden.nl.