Categorie: nieuws

Publicatie nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).   Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende product beschrijving en bij het product..

Lees verder

Bestedingsruimte 2023

Voor 2023 heeft u als zorgaanbieder afgelopen week, per gemeente, de bestedingsruimte 2023 ontvangen voor Jeugd en Wmo. In dit bericht beantwoorden we een aantal veel voorkomende vragen. Voor de budget indicatie 2023 is gekeken naar de realisatie van 2022. De gemeentes bepalen uiteindelijk de hoogte van de bestedingsruimte 2023 en hebben een verantwoordelijkheid om..

Lees verder

Juiste productcodes 2023 (belangrijk voor declaraties)

Beste aanbieder, Graag willen wij u over het volgende informeren. Een beperkt aantal ingekochte producten/productcodes, voortvloeiende uit de oude inkoop 2017-2021 en nog actief in 2022, zijn veranderd. Zie het overzicht in de conversietabel op onze website welke producten het precies betreft. Hierbij de link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/Bijlage-3-Conversietabel-Inkoop-2022.xlsx. De tabel kunt u ook op deze website vinden..

Lees verder

Indexatie 2023 bekend m.u.v. pleegzorg

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de indexatie 2023. Inmiddels zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te melden: Het CBS heeft het voorlopige jaarcijfer over 2022 gepubliceerd. Op 1-1-2023 zijn de landelijke contractstandaarden van kracht geworden. Er wordt voor wat betreft de pleegzorg een uitzondering gevraagd voor de indexatie. Hiermee verandert ook per..

Lees verder

SAVE THE DATE: Webinar Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders

  Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan uw jaarverantwoording ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen. Weet u waaraan u straks moet voldoen? En heeft u..

Lees verder

Contractwijzigingen 2023

Geachte zorgaanbieder,Middels bijgevoegde brief willen wij u op de hoogte brengen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo en ED. De contractwijzigingen voor jeugd en Wmo zullen per 1 januari 2023 in werking treden. De wijzingen voor ED zijn reeds ingevoerd. Hierbij de link naar de brief: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/12/15122023-Definitieve-contractwijzigingen-januari-2023.pdf