Categorie: nieuws - pagina 2

Publicatie Medicatiecontrole

Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product medicatiecontrole toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).

 

Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp en het productenboek met bijbehorende product beschrijving.

Wij vragen u de eisen in het productenboek Jeugd en het aanmeldformulier goed door te nemen voordat u zich inschrijft. Inschrijven als u niet aan alle eisen voldoet heeft geen zin.  

 

Het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: Inschrijven Jeugdhulp en/of WMO – I&M Utrecht West (inkooputrechtwest.nl)

Als u de inschrijflink wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

 We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Ook de eventuele documenten die niet meer geldig zijn zien wij graag tegemoet.

Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

Deze inschrijving kent geen deadline, u kunt zich op ieder moment inschrijven. De publicatie vindt plaats in de vakantieperiode, voor het stellen van vragen houden wij daarom een ruime periode aan. Als u zich in de vakantieperiode inschrijft, kan het langer duren voordat u bericht krijgt.  

Lees zorgvuldig het inschrijfformulier door.

 

Planning:

 

 

  • 03-07-2023: publicatie Tenderned en website
  • 31-07- 2023: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur
  • 07-08-2023: publiceren Nota van Inlichtingen 1
  • 08-08-2023 start inschrijven
  • Inschrijving Open House (geen uiterste datum voor inschrijving)

 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

Link naar Tenderned:Inkoop Medicatiecontrole Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed

Relatiegeschenken

Soms wil een zorgaanbieder zijn/haar waardering uitspreken naar I&M UW of rond de kerstperiode een relatiegeschenk opsturen. Dat waarderen wij en complimenten ontvangen we graag. Wij accepteren echter geen relatiegeschenken in welke vorm of van welke waarde dan ook. Op de site van het College voor Arbeidszaken, over de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren, staat dat medewerkers geen vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden mogen vorderen, verzoeken of aannemen, tenzij de werkgever hiervoor toestemming geeft. I&M UW neemt op basis van deze regel geen relatiegeschenken aan. Stuurt u ons toch een relatiegeschenk dan sturen wij dat aan u retour. Niet uit ondankbaarheid, maar omdat wij op deze manier onze integriteit borgen. 

Inkomenstoets Woerden op huishoudelijke hulp vervalt

Inkomenstoets op huishoudelijke hulp (hh) vervalt in Woerden. De inkomenstoets bij aanvraag van huishoudelijke hulp vervalt in Woerden. Dit heeft de gemeenteraad 20 april 2023 besloten. Inwoners die voldoen aan de voorwaarden van de Wmo, ontvangen de hulp weer tegen het abonnementstarief van € 19,00 per maand. Zie deze link voor meer informatie: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/06/230424-Persbericht-Woerden-stopt-inkomenstoets-huishoudelijke-hulp.pdf

Indexatie – update

De regio Utrecht West heeft geconstateerd dat de indexatie over 2023, zoals die is doorgevoerd, te laag is geweest. De website van de NZA laat inmiddels andere cijfers zien dan waarmee eind 2022/begin 2023 is gerekend. Daarom wordt met terugwerkende kracht het tarief over 2023 alsnog opgehoogd. Inmiddels staat de geüpdatete tarievenlijst online op onze website.  

Heeft u al facturen verstuurd met betrekking tot de zorg die al geleverd is in 2023? Dan verzoeken wij u deze facturen te crediteren via het berichtenverkeer. Vervolgens dient u nieuwe facturen met het aangepaste tarief te sturen aan de gemeenten via het berichtenverkeer. Wij verzoeken u om eerst de creditfacturen te sturen en een week later de aangepaste facturen.

Onze excuses voor het extra werk dat dit met zich meebrengt. Wij zullen het proces van indexering tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.  

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u deze stellen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.

 

Update nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Vandaag, 19 april 2023, is de tweede Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd. U kunt geen verdere vragen meer stellen over dit product.

Vragen over het proces kunt u sturen naar Instroom@inkooputrechtwest.nl

Planning:

  • 01 mei 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur
  • Uiterlijk 17 mei 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV)

Link naar Tenderned: Inkoop Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling regio Utrecht West (open systeem van afspraken) – Publicatie – TenderNed

U kunt een inschrijflink kunt opvragen via: instroom@inkooputrechtwest.nl

 

Update Publicatie nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Vandaag, 3 april 2023, is de eerste Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd. Gezien het aantal vragen dat gesteld is heeft de regio besloten een tweede ronde voor het stellen van vragen in te lassen. Daarmee verschuift ook de planning.

Planning:

03 april 2023 publicatie NVI 1 IAG op de website van Inkoop Utrecht West.

12 april 2023 uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur

19 april 2023 nota van inlichtingen IAG 2

01 mei 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur

Uiterlijk 17 mei 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV)

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

Link naar Tenderned: Inkoop Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling regio Utrecht West (open systeem van afspraken) – Publicatie – TenderNed

Indexatie Pleegzorg

Levert u als zorgorganisatie pleegzorg in de regio Utrecht West?  Dan is dit bericht voor u bedoeld. De gemeenten in Utrecht West hebben akkoord gegeven op de indexatie van de pleegzorg. Op onze website vindt u een geüpdatete versie van de tarievenlijst 2023 met daarin het nieuwe pleegzorgtarief voor 2023: 2023-28-mrt.-Tarievenblad-2023-V7-PDF.pdf (inkooputrechtwest.nl).

Voor vragen kunt u mailen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl

 

Publicatie nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).

 

Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende product beschrijving en bij het product behorende contract addendum; Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling,

Wij vragen u de eisen in het productenboek Jeugd goed door te nemen voordat u zich inschrijft. Inschrijven als u niet aan alle eisen voldoet heeft geen zin.  

 

Het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/.

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) als u zich ook inschrijft of ingeschreven bent voor:

 

  • Ambulante behandeling Regulier en
  • Ambulante behandeling Specialistisch

 

Wij wijzen u er graag op dat het product IAG een ander tarief-/declaratiestructuur kent. Deze kunt lezen in het contract addendum (IAG) dat op dit product van toepassing is.  

Als u de inschrijflink wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

 

We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Ook de eventuele documenten die niet meer geldig zijn zien wij graag tegemoet.

Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

 

Lees zorgvuldig het inschrijfformulier door.

 

Planning:

20 maart 2023: publicatie

27 maart 2023: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur

30 maart 2023: nota van inlichtingen

6 april 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur

Uiterlijk 27 april 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV)

 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

 

Link naar Tenderned:

Inkoop Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling regio Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed