Wij hebben het proces rondom het aanmelden van onderaannemers aangepast. Als u een organisatie wilt aanmelden als onderaannemer, ontvangen we naast een kopie van het GVA-document (niet ouder dan 24 maanden) ook een volledig ingevuld en ondertekend personeelsoverzicht. Dit document kunt u vinden op onze website onder de tab formulieren.  

We passen het proces aan om beter inzicht te krijgen in de kwalificaties van de onderaannemer. Pas als u van ons akkoord krijgt, kunt u de aangemelde onderneming onder uw naam zorg laten verlenen. U als hoofdaannemer blijft verantwoordelijk voor de geleverde zorg van een onderaannemer. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.