Auteur: Inkoop Utrecht West

Indexatie – update

De regio Utrecht West heeft geconstateerd dat de indexatie over 2023, zoals die is doorgevoerd, te laag is geweest. De website van de NZA laat inmiddels andere cijfers zien dan waarmee eind 2022/begin 2023 is gerekend. Daarom wordt met terugwerkende kracht het tarief over 2023 alsnog opgehoogd. Inmiddels staat de geüpdatete tarievenlijst online op onze..

Lees verder

Update nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Vandaag, 19 april 2023, is de tweede Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd. U kunt geen verdere vragen meer stellen over dit product. Vragen over het proces kunt u sturen naar Instroom@inkooputrechtwest.nl Planning: 01 mei 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur Uiterlijk 17 mei 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV) Link naar Tenderned: Inkoop Intensieve Ambulante..

Lees verder

Update Publicatie nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Vandaag, 3 april 2023, is de eerste Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd. Gezien het aantal vragen dat gesteld is heeft de regio besloten een tweede ronde voor het stellen van vragen in te lassen. Daarmee verschuift ook de planning. Planning: 03 april 2023 publicatie NVI 1 IAG op de website van Inkoop Utrecht..

Lees verder

Indexatie Pleegzorg

Levert u als zorgorganisatie pleegzorg in de regio Utrecht West?  Dan is dit bericht voor u bedoeld. De gemeenten in Utrecht West hebben akkoord gegeven op de indexatie van de pleegzorg. Op onze website vindt u een geüpdatete versie van de tarievenlijst 2023 met daarin het nieuwe pleegzorgtarief voor 2023: 2023-28-mrt.-Tarievenblad-2023-V7-PDF.pdf (inkooputrechtwest.nl). Voor vragen kunt..

Lees verder

Publicatie nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).   Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende product beschrijving en bij het product..

Lees verder

Juiste productcodes 2023 (belangrijk voor declaraties)

Beste aanbieder, Graag willen wij u over het volgende informeren. Een beperkt aantal ingekochte producten/productcodes, voortvloeiende uit de oude inkoop 2017-2021 en nog actief in 2022, zijn veranderd. Zie het overzicht in de conversietabel op onze website welke producten het precies betreft. Hierbij de link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/Bijlage-3-Conversietabel-Inkoop-2022.xlsx. De tabel kunt u ook op deze website vinden..

Lees verder

Indexatie 2023 bekend m.u.v. pleegzorg

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de indexatie 2023. Inmiddels zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te melden: Het CBS heeft het voorlopige jaarcijfer over 2022 gepubliceerd. Op 1-1-2023 zijn de landelijke contractstandaarden van kracht geworden. Er wordt voor wat betreft de pleegzorg een uitzondering gevraagd voor de indexatie. Hiermee verandert ook per..

Lees verder