Auteur: Inkoop Utrecht West - pagina 2

Indexatie – update

De regio Utrecht West heeft geconstateerd dat de indexatie over 2023, zoals die is doorgevoerd, te laag is geweest. De website van de NZA laat inmiddels andere cijfers zien dan waarmee eind 2022/begin 2023 is gerekend. Daarom wordt met terugwerkende kracht het tarief over 2023 alsnog opgehoogd. Inmiddels staat de geüpdatete tarievenlijst online op onze website.  

Heeft u al facturen verstuurd met betrekking tot de zorg die al geleverd is in 2023? Dan verzoeken wij u deze facturen te crediteren via het berichtenverkeer. Vervolgens dient u nieuwe facturen met het aangepaste tarief te sturen aan de gemeenten via het berichtenverkeer. Wij verzoeken u om eerst de creditfacturen te sturen en een week later de aangepaste facturen.

Onze excuses voor het extra werk dat dit met zich meebrengt. Wij zullen het proces van indexering tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.  

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u deze stellen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.

 

Update nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Vandaag, 19 april 2023, is de tweede Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd. U kunt geen verdere vragen meer stellen over dit product.

Vragen over het proces kunt u sturen naar Instroom@inkooputrechtwest.nl

Planning:

  • 01 mei 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur
  • Uiterlijk 17 mei 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV)

Link naar Tenderned: Inkoop Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling regio Utrecht West (open systeem van afspraken) – Publicatie – TenderNed

U kunt een inschrijflink kunt opvragen via: instroom@inkooputrechtwest.nl

 

Update Publicatie nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Vandaag, 3 april 2023, is de eerste Nota van Inlichtingen op onze website gepubliceerd. Gezien het aantal vragen dat gesteld is heeft de regio besloten een tweede ronde voor het stellen van vragen in te lassen. Daarmee verschuift ook de planning.

Planning:

03 april 2023 publicatie NVI 1 IAG op de website van Inkoop Utrecht West.

12 april 2023 uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur

19 april 2023 nota van inlichtingen IAG 2

01 mei 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur

Uiterlijk 17 mei 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV)

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

Link naar Tenderned: Inkoop Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling regio Utrecht West (open systeem van afspraken) – Publicatie – TenderNed

Indexatie Pleegzorg

Levert u als zorgorganisatie pleegzorg in de regio Utrecht West?  Dan is dit bericht voor u bedoeld. De gemeenten in Utrecht West hebben akkoord gegeven op de indexatie van de pleegzorg. Op onze website vindt u een geüpdatete versie van de tarievenlijst 2023 met daarin het nieuwe pleegzorgtarief voor 2023: 2023-28-mrt.-Tarievenblad-2023-V7-PDF.pdf (inkooputrechtwest.nl).

Voor vragen kunt u mailen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl

 

Publicatie nieuw product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).

 

Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende product beschrijving en bij het product behorende contract addendum; Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling,

Wij vragen u de eisen in het productenboek Jeugd goed door te nemen voordat u zich inschrijft. Inschrijven als u niet aan alle eisen voldoet heeft geen zin.  

 

Het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/.

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) als u zich ook inschrijft of ingeschreven bent voor:

 

  • Ambulante behandeling Regulier en
  • Ambulante behandeling Specialistisch

 

Wij wijzen u er graag op dat het product IAG een ander tarief-/declaratiestructuur kent. Deze kunt lezen in het contract addendum (IAG) dat op dit product van toepassing is.  

Als u de inschrijflink wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

 

We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Ook de eventuele documenten die niet meer geldig zijn zien wij graag tegemoet.

Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

 

Lees zorgvuldig het inschrijfformulier door.

 

Planning:

20 maart 2023: publicatie

27 maart 2023: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur

30 maart 2023: nota van inlichtingen

6 april 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur

Uiterlijk 27 april 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV)

 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

 

Link naar Tenderned:

Inkoop Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling regio Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed

Juiste productcodes 2023 (belangrijk voor declaraties)

Beste aanbieder,

Graag willen wij u over het volgende informeren. Een beperkt aantal ingekochte producten/productcodes, voortvloeiende uit de oude inkoop 2017-2021 en nog actief in 2022, zijn veranderd. Zie het overzicht in de conversietabel op onze website welke producten het precies betreft. Hierbij de link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/01/Bijlage-3-Conversietabel-Inkoop-2022.xlsx. De tabel kunt u ook op deze website vinden onder de tab Inkoop & Monitoring. De beschikkingen die zijn afgegeven in 2022 hoeven niet aangepast te worden; in 2023 worden dezelfde productcodes gebruikt als in 2022.

Wij willen u erop attenderen dat u de juiste productcode gaat gebruiken. U kunt vanaf 01-03-2023 declareren; vanaf dat moment zijn alle systemen in de regio daarvoor ingericht. Mocht u eerder declareren met de onjuiste code, dan zal deze afgewezen worden. 

ED
Extra aandacht voor ED (Ernstige Dyslexie). Wilt u voor 2022 alle declaraties (voor zover nog niet ingediend) zo spoedig mogelijk indienen? Op basis van deze gegevens kunnen wij een nieuwe berekening maken voor het aantal te beschikken minuten (de systematiek voor het te beschikken is in 2022 aangepast).

Indexatie 2023 bekend m.u.v. pleegzorg

In een eerder bericht hebben wij u geïnformeerd over de indexatie 2023. Inmiddels zijn er drie belangrijke ontwikkelingen te melden:

  1. Het CBS heeft het voorlopige jaarcijfer over 2022 gepubliceerd.
  2. Op 1-1-2023 zijn de landelijke contractstandaarden van kracht geworden.
  3. Er wordt voor wat betreft de pleegzorg een uitzondering gevraagd voor de indexatie.

Hiermee verandert ook per 1-1-2023 de berekening van de indexatie. In de landelijke contractstandaarden is per 1 januari 2023 de volgende clausule opgenomen:

De Gemeente past jaarlijks op t-1 basis een indexering toe op de tarieven. Dit percentage verschilt voor de loonkosten en materiële kosten. De Gemeente verhoogt of verlaagt de tarieven voor 90% op basis van het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (“OVA”) voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en voor 10% op basis van het prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) van het voorgaande kalenderjaar van het Centraal Planbureau en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

We kijken dus naar het jaar 2022 en naar de NZA als bron.

Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (OVA)
Wat is het prijsindexcijfer materiële kosten? | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) (PPC)

Daarmee komt de indexatie voor 2023 uit op 5,00% (inclusief de resterende indexatie over 2022 die Berenschot adviseert in het kostprijsonderzoek)

OVA 2022

90%

bron NZA

4,42%

3,98%

PPC 2022

10%

bron NZA

9,25%

0,93%

Resterend 2022

 

Berenschot KP

 

0,10%

totaal

 

 

 

5,00%

Pleegzorg

Het ministerie van VWS heeft voor de pleegzorg een uitzondering gevraagd m.b.t. de indexatie. Omdat dat verzoek afwijkt van de contractueel vastgelegde indexatie, moet hiervoor een andere route gelopen worden. Colleges van de gemeentes moeten akkoord geven op dat verzoek. Zodra we daar meer over weten plaatsen we een update en passen daar waar nodig de tarieven voor de pleegzorg aan. Voor nu indexeren we voorlopig volgens de landelijke contractstandaarden. Onder het tabblad inkoop & Monitoring vindt u het tarievenblad voor 2023. Hierbij ook de directe link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/02/2023-01-feb.-Tarievenblad-2023-V2-PDF.pdf

Heeft u vragen dan kunt u die sturen naar monitoring@inkooputrechtwest.nl.

Transitie Autoriteit Jeugd wordt Jeugdautoriteit

Het ministerie van VWS heeft met ingang van 1 januari 2019 de Jeugdautoriteit in leven geroepen ter vervanging van de Transitie Autoriteit Jeugd. Wij merken dat niet alle zorgaanbieders op de hoogte zijn van het bestaan van de Jeugdautoriteit.
De Jeugdautoriteit heeft de taak om problemen met de continuïteit van jeugdhulp te signaleren en helpen oplossen. Dit doet de Jeugdautoriteit door te adviseren in casuïstiek, onderzoek te doen naar het stelsel, kennis te delen en partijen te verbinden.
Heeft uw organisatie problemen die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van uw organisatie, dan adviseren wij u -naast dat u contact met ons opneemt- contact op te nemen met de Jeugdautoriteit om uw situatie te bespreken. De website van de Jeugdautoriteit vindt u door op onderstaande de link te klikken:
Home | Jeugdautoriteit