Auteur: Inkoop Utrecht West - pagina 2

Productwijziging EED

20-12-2021Beste zorgaanbieders, Met ingang van 01-01-2022 zal een door het NKD opgesteld nieuw protocol (Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0, https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/) gaan gelden waarbij de naam van het product wijzigt in Ernstige Dyslexie (de enkelvoudigheid vervalt). Om deze reden is zowel de productomschrijving in het productenboek als het werkproces in het werkafsprakenboek aangepast naar het gewijzigde protocol…

Lees verder

‘Regio Woerden On Stage’

15-11-2021Beste zorgaanbieders, Graag attenderen we je op de ‘Regio Woerden On Stage’ dag op 24 februari 2022. Op deze dag nodigen we graag organisaties uit om VMBO-leerlingen te vertellen wat jouw beroep of een beroep binnen de organisatie inhoudt en hoe een werkdag eruit ziet. Je helpt op deze manier de leerlingen bij hun beroepskeuze..

Lees verder

Verhuisbericht I&M UW

26-10-2021Per 1 november gaat de afdeling Inkoop & Monitoring Utrecht West verhuizen. Het oude adres is Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater. Het nieuwe adres is: Gemeente Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 AA Woerden.Het postadres is: Gemeente Woerden, T.a.v. afdeling I&M UW, Postbus 45, 3440 AA Woerden. Voor vragen kunt u maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en..

Lees verder

VECOZO registreer IP-adres(sen)

21-10-2021Beste zorgaanbieder, U bent door VECOZO de afgelopen tijd veelvuldig per mail en brief geïnformeerd omtrent de controle die per 1 november 2021 zal plaatsvinden van de IP-adres(sen) waarmee u als zorgaanbieder bij VECOZO aanklopt. Helaas zijn er nog zorgaanbieders die nog geen actie hebben ondernomen om de IP-adres(sen) volledig te registreren. Indien op 1..

Lees verder

Inschrijving inkoop 2022 opnieuw geopend en wijziging opleidingseisen product Wmo Begeleiding Groep

Voor de invulling van het zorglandschap zijn de Jeugdhulp producten: S-GGZ Diagnostiek, S-GGZ Behandeling, Behandeling zonder overnachting, Behandeling met overnachting, Crisis Behandeling, de deelprestaties A t/m H, Crisis verblijf en Gezinshuizen alsook het Wmo product: Wmo Begeleiding Groep weer opengesteld voor inschrijving. U kunt zich tot 30 november a.s. inschrijven voor deze producten. Opleidingseisen personeel..

Lees verder

Samenwerkingsverband Timon-Incluzio in Stichtse Vecht

20-07-2021Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in de gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggerichte aanbesteding door de gemeente Stichtse Vecht.Zie voor meer informatie het persbericht: https://persberichten.stichtsevecht.nl/persbericht/samenwerkingsverband-timon-incluzio-biedt-jeugdhulp-wmo-begeleiding-en-wijkteams-2/ en de website inclusief FAQ’s van de gemeente Stichtse Vecht https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4596/inkoop-sociaal-domein/. Bij vragen kunt u terecht bij inkoopsociaaldomein@stichtsevecht.nl.

Gedragsverklaring Aanbesteden

09-07-2021Hierbij treft u een rectificatie in aanvulling op de nota van inlichtingen d.d. 28 juni 2021 met betrekking tot het aanleveren van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA). Gelet op de lange termijn voor het verkrijgen van de GVA geldt het volgende. Ook het verstrekken van een aanvraag van een GVA bij uw aanmelding is op dit..

Lees verder

Voorbeeld inschrijfformulier

05-07-2021Met de onderstaande link kunt een voorbeeld downloaden van het online inschrijfformulier zodat u kunt zien welke vragen u allemaal kunt verwachten. Deze PDF is een voorbeeld, u kunt deze niet gebruiken om u in te schrijven. Inschrijvingen zijn alleen geldig via het online formulier. Voorbeeld inschrijfformulier