Auteur: Inkoop Utrecht West - pagina 2

Aangepast kader meerkosten 2022 en geen meerkosten in 2023 

Aangepast kader 2022 Het beoordelingskader Meerkosten gepubliceerd op 12 april 2021 is nog steeds van kracht in 2022.  De regeling is echter uitgebreid door het VNG. In dat kader is het nodig ons toetsingskader aan te passen/uit te breiden. Het toetsingskader wordt gebruikt om te beoordelen of een meerkosten declaratie onder de regeling valt. De uitbreiding..

Lees verder

Uitnodiging zorgmarkt

UITNODIGING ZORGMARKT SOCIAAL DOMEIN​ Woensdag 16 november 2022 I 15.00-17.00 uur​ Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 GR WOERDEN​ ​Op woensdag 16 november 2022 organiseert Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West  “Zorgmarkt Sociaal domein” voor zorgaanbieders en medewerkers van het Sociaal Domein  regio Utrecht West. ​ ​Voorlopig programma:​ 15.00 uur Opening wethouder Cees van Uden (gem. De Ronde Venen)​ 15.05 uur Presentatie Beschikbaarheidswijzer door Webapptool​ 15.20 uur Presentatie zorginhoudelijk​ 15.30 uur Interview wethouder Mariette Pennarts-Pouw​ 15.40 uur Speeddaten​ 16.30 uur Borrel​   Graag vernemen wij vóór 31 oktober a.s. of u wel/niet aanwezig kunt zijn. U kunt een mail sturen naar: secretariaat@inkooputrechtwest.nl​ We zien uit naar uw komst en hopen dat deze middag zorgt voor verbinding!​ Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West​

Meerkosten regeling 2022

De meerkosten regeling zoals die in 2020 en 2021 van kracht was -zie nieuwsbericht 12 april 2021- is ook nog van kracht in 2022. Nieuw is dat zelftesten voor zorgpersoneel onder de meerkostenregeling komen te vallen. Een laagdrempelige beschikbaarheid van zelftesten voor zorgpersoneel draagt eraan bij dat zij zichzelf vaker preventief kunnen testen. De basis..

Lees verder

Persoonsgegevens AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door deze wet is het niet meer toegestaan om persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam, BSN-nummer en adresgegevens naar I&M UW te sturen. Zelfs als de mail beveiligd is verstuurd, mogen wij deze gegevens niet ontvangen. Worden er toch gegevens naar I&M UW gestuurd,..

Lees verder

Publicatie inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 2023

Graag attenderen wij u over de mogelijkheid om u in te schrijven als huishoudelijke hulp aanbieder voor 1 januari 2023. Op 14 juli 2022 is de Open House inkoop huishoudelijke hulp voor de regio Utrecht West gepubliceerd en staat sinds dinsdag 19 juli 2022 op TenderNed met kenmerk 370322 en via de aanbestedingskalender: https://aanbestedingskalender.nl/projecten/13296201/publicaties Wij..

Lees verder

Aanmelden Open House regio Utrecht West

In 2021 is de Open House Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 met TenderNed-kenmerk 313583 en individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 met TenderNed-Kenmerk 313574 gepubliceerd. Voor het tussentijdse toetredingsmoment is er per 1 juli 2022 de mogelijkheid voor (potentiële) aanbieders om een aanmelding te doen. Omdat de producten opnieuw opengesteld worden, kunnen nieuwe partijen zich aanmelden en bestaande..

Lees verder

Aankondiging contractwijzigingen

Geachte zorgaanbieder,Middels bijgevoegde brief willen wij u op de hoogte stellen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo. De contractwijzigingen zullen per 1 januari 2023 in werking treden. https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220629-Aankondiging-contractwijzigingen-pdf.pdf  

Formulier ophoging budgetindicaties

Beste zorgaanbieder, De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per gemeente per aanbieder voor zowel jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente. U heeft als aanbieder -gedurende de looptijd van de overeenkomst- de plicht om,..

Lees verder