Onder verwijzing naar artikel 4 ( 4.1.) van het aanmeldformulier waarbij de regio zich het recht voorbehoud om tussentijds de toetreding van potentiële aanbieders geheel of gedeeltelijk te beperken. Heeft de Regio Utrecht West geconstateerd dat binnen de huidige open house inkoop er voor een aantal categorieën (zie hieronder) een surplus aan zorgaanbieders is. Het laten instromen van meer zorgaanbieders op onderstaande categorieën heeft geen toegevoegde, zorginhoudelijke, waarde meer op het huidige zorglandschap van Utrecht West en zorgt daarnaast uitsluitend voor een onnodige wederzijdse administratieve last.

Per direct sluiten wij daarom de inschrijving voor de onderstaande producten.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u zich recent ingeschreven? Dan beoordelen wij u inschrijving volgens het reguliere proces. Houdt u er echter rekening mee dat vanwege krappe personele bezetting dat enige tijd kan duren.
  • Heeft u recent een inschrijflink opgevraagd, dan ontvangt u alleen nog een inschrijflink voor de producten die wel nog open blijven staan.
  • Heeft u recent een inschrijflink opgevraagd en ontvangen maar heeft u zich nog niet ingeschreven en was u voornemens zich op één of meerdere van de onderstaande producten in te schrijven maar heeft u dat nog niet gedaan, dan adviseren wij uw niet in meer in te schrijven. Wij nemen uw aanvraag op onderstaande producten niet meer in behandeling.
  • Wilt u zich inschrijven voor andere producten dan onderstaande dan kunt u via instroom@inkooputrechtwest.nl nog steeds een inschrijflink opvragen. Hou er echter rekening mee dat vanwege krappe personele bezetting de beoordeling enige tijd kan duren.

 

Mocht op een later moment blijken dat wij onderstaande producten toch weer willen openzetten voor inschrijving, zullen wij dat via TenderNed en onze website www.inkooputrechtwest.nl aankondigen.  

Voor vragen over dit bericht kan u contact opnemen met instroom@inkooputrechtwest.nl

Het gaat om de volgende onderstaande producten waarvoor u zich per direct niet meer kan inschrijven.  

 

Categorie

Productnaam

1.03 Specialistische GGZ

SGGZ Behandeling

1.04 Ernstige Dyslexie (ED)

Diagnostiek ED

1.04 Ernstige Dyslexie (ED)

Behandeling ED

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (middel) excl. Vervoer

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding Individueel (midden)

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (midden)

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (zwaar)

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling individueel specialistisch

1.12 Respijtzorg Logeren

Respijtzorg 18- Logeren regulier

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (licht) excl. Vervoer

1.02 GB-GGZ

GB-GGZ jeugd behandeling

1.03 Specialistische GGZ

SGGZ Diagnostiek

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Dagbehandeling A

2.04 Vervoer

Vervoer opslag Vervoer naar dagopvang

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling individueel regulier

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Dagbehandeling B

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep midden

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding individueel (zwaar)

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep zwaar

2.01 Begeleiding Groep

WMO Begeleiding Groep (zwaar) excl. Vervoer

2.02 Begeleiding Individueel (licht, midden, zwaar)

WMO Begeleiding Individueel (licht)

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling groep specialistisch

2.03 Kortdurend Verblijf

WMO Kortdurend verblijf

1.05 Begeleiding Jeugd Ambulant

Begeleiding jeugd ambulant (licht)

2.04 Vervoer

Vervoer rolstoel Individueel rolstoelvervoer

1.06 Behandeling Jeugd Ambulant

Behandeling groep regulier

1.12 Respijtzorg Logeren

Respijtzorg 18- Logeren specialistisch

1.07 Dagbesteding (-18)

Jeugd Begeleiding groep licht

1.01 Advies en expertise

Consultatie (opleiding WO en WO+)

1.01 Advies en expertise

Consultatie (opleiding HBO en HBO+)

1.07 Dagbesteding (-18)

Respijtzorg 18- dagopvang specialistisch

1.08 Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging