Middels bijgevoegde brief informeren wij u over de aanstaande contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo (onder verwijzing van Artikel 4. Lid 1. van de overeenkomst, bijlage 9). De contractwijzigingen zullen per 1 september 2024 in werking treden. Deze wijzigingen gaan niet over de overeenkomst Huishoudelijke Hulp.

Brief met contractwijzigingen jeugd en wmo per 01-09-2024