Auteur: Inkoop Utrecht West - pagina 3

Hoog specialistische GGZ

Voor de invulling van het zorglandschap is het Jeugdhulp product Hoog specialistische GGZ toegevoegd aan de producten en opengesteld voor inschrijving. Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp. Het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende productbeschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u..

Lees verder

Onderaannemers

Beste Zorgaanbieder, In de inkoop 2022 heeft u de verplichting om onderaannemers waarmee u samenwerkt, aan te melden bij Inkoop & Monitoring Utrecht West. Wij ervaren dat niet alle zorgaanbieders dat gedaan hebben of dat er onduidelijkheid is wanneer er sprake is van een onderaannemer. Wanneer is er sprake van een onderaannemer?Een persoon of organisatie..

Lees verder

Directe tijd

27-01-2022 Dit bericht is bestemd voor gecontracteerde aanbieders op het gebied van B-GGZ, S-GGZ en Ernstige Dyslexie in de regio Utrecht West. De regio Utrecht West wilt de definitie van direct cliëntgebonden contacttijd andermaal aanstippen. Hierover leest u meer informatie in de bijgevoegde brief. Ook leest u in de brief hoeveel minuten maximaal gedeclareerd mogen..

Lees verder

Corona compensatieregeling

18-01-2022 Beste zorgaanbieder, Er zijn vragen rondom de Corona compensatieregeling. We zetten de hoofdlijnen op een rijtje. Heeft u in 2020 en/of 2021 extra kosten gemaakt vanwege de coronapandemie en vallen die kosten onder de Corona compensatieregeling zoals op onze website beschreven, dan kunt u die kosten nog tot 1 april 2022 bij de gemeente..

Lees verder

Wijzigingen Beschikbaarheidswijzer

17-01-2022 Beste zorgaanbieder, Voor u als zorgaanbieder hebben wij een handige tool die verwijzers inzicht geeft voor welke zorg u als aanbieder gecontracteerd bent en of er wachtlijsten zijn; dit is de Beschikbaarheidswijzer. U krijgt toegang via de website via www.beschikbaarheidswijzer.nl of via de app die u kunt downloaden. Er zijn enkele wijzingen bij de Beschikbaarheidswijzer doorgevoerd…

Lees verder

Afronding en afhandeling contract met gemeente Stichtse Vecht

29-12-2021Eerder is gecommuniceerd over het samenwerkingsverband Timon-Incluzio (TIM SV) dat per 1 januari 2022 de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams zal verzorgen voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht (zie nieuwsbericht ‘Samenwerkingsverband TIM SV’). Na 31 december 2021 bestaat er geen contractrelatie meer tussen de gemeente Stichtse Vecht en zorgaanbieders (behalve TIM..

Lees verder

Berekening budgetindicaties 2022

23-12-2021 De regio Utrecht West geeft voor 2022 een totale budgetindicatie af per aanbieder voor zowel Jeugd als Wmo. De aanbieder ontvangt per e-mail een brief met een totale budgetindicatie met daarbij de uitgesplitste te verwachte kosten per gemeente. Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de berekening van de budgetindicaties: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211227-Berekening-budgetindicatie-1.pdf

Productwijziging EED

20-12-2021Beste zorgaanbieders, Met ingang van 01-01-2022 zal een door het NKD opgesteld nieuw protocol (Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0, https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/) gaan gelden waarbij de naam van het product wijzigt in Ernstige Dyslexie (de enkelvoudigheid vervalt). Om deze reden is zowel de productomschrijving in het productenboek als het werkproces in het werkafsprakenboek aangepast naar het gewijzigde protocol…

Lees verder