Indexatie en tarieven 2023

Beste zorgaanbieder, Wij krijgen vragen over de indexatie voor 2023.  De in het contract opgenomen voorwaarden voor indexatie beslaan twee componenten. Dat is de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) en de CPI (consumentenprijsindex). De verhouding voor de berekening van OVA en CPI is 75%- 25%. Voor het complete beeld zetten we hier 2022 en de..

Lees verder

Contractstandaarden Jeugd

Beste Zorgaanbieder, De Contractstandaarden Jeugd zijn met 97,95% van de stemmen vastgesteld door de ALV van de VNG. Samen met een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein afgelopen jaar contractstandaarden voor jeugdhulpovereenkomsten ontwikkeld. Met deze contractstandaarden wordt onnodige diversiteit in bepalingen weggenomen waardoor de administratieve lasten enorm kunnen afnemen. Tijdens de..

Lees verder

Aangepast kader meerkosten 2022 en geen meerkosten in 2023 

Aangepast kader 2022 Het beoordelingskader Meerkosten gepubliceerd op 12 april 2021 is nog steeds van kracht in 2022.  De regeling is echter uitgebreid door het VNG. In dat kader is het nodig ons toetsingskader aan te passen/uit te breiden. Het toetsingskader wordt gebruikt om te beoordelen of een meerkosten declaratie onder de regeling valt. De uitbreiding..

Lees verder

Definitieve gunning inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 2023

Graag informeren wij u over de definitieve gunning van de inkoop maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 2023. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke aanbieders een contract hebben met de betreffende gemeente.     Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: Perceel 5: Naam inschrijver Gemeente De Ronde Venen Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Stichtse..

Lees verder

Uitnodiging zorgmarkt

UITNODIGING ZORGMARKT SOCIAAL DOMEIN​ Woensdag 16 november 2022 I 15.00-17.00 uur​ Raadzaal gemeentehuis Woerden, Blekerijlaan 14, 3447 GR WOERDEN​ ​Op woensdag 16 november 2022 organiseert Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West  “Zorgmarkt Sociaal domein” voor zorgaanbieders en medewerkers van het Sociaal Domein  regio Utrecht West. ​ ​Voorlopig programma:​ 15.00 uur Opening wethouder Cees van Uden (gem. De Ronde Venen)​ 15.05 uur Presentatie Beschikbaarheidswijzer door Webapptool​ 15.20 uur Presentatie zorginhoudelijk​ 15.30 uur Interview wethouder Mariette Pennarts-Pouw​ 15.40 uur Speeddaten​ 16.30 uur Borrel​   Graag vernemen wij vóór 31 oktober a.s. of u wel/niet aanwezig kunt zijn. U kunt een mail sturen naar: secretariaat@inkooputrechtwest.nl​ We zien uit naar uw komst en hopen dat deze middag zorgt voor verbinding!​ Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West​

Meerkosten regeling 2022

De meerkosten regeling zoals die in 2020 en 2021 van kracht was -zie nieuwsbericht 12 april 2021- is ook nog van kracht in 2022. Nieuw is dat zelftesten voor zorgpersoneel onder de meerkostenregeling komen te vallen. Een laagdrempelige beschikbaarheid van zelftesten voor zorgpersoneel draagt eraan bij dat zij zichzelf vaker preventief kunnen testen. De basis..

Lees verder

Persoonsgegevens AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Door deze wet is het niet meer toegestaan om persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam, BSN-nummer en adresgegevens naar I&M UW te sturen. Zelfs als de mail beveiligd is verstuurd, mogen wij deze gegevens niet ontvangen. Worden er toch gegevens naar I&M UW gestuurd,..

Lees verder