29-12-2021
Eerder is gecommuniceerd over het samenwerkingsverband Timon-Incluzio (TIM SV) dat per 1 januari 2022 de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams zal verzorgen voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht (zie nieuwsbericht ‘Samenwerkingsverband TIM SV’). Na 31 december 2021 bestaat er geen contractrelatie meer tussen de gemeente Stichtse Vecht en zorgaanbieders (behalve TIM SV).

Voor het eventueel leveren van zorg na de periode van 1 januari 2022 dienen, zoals aangegeven in het eerdere nieuwsbericht, afspraken met TIM SV gemaakt te worden. De gemeente Stichtse Vecht zal als gevolg hiervan geen betalingen meer doen aan andere zorgaanbieders dan TIM SV, ook niet voor doorlopende indicaties na 1 januari 2022 (hiervoor hoeven vanuit zorgaanbieders geen stop-berichten gestuurd te worden – deze ‘lege’ indicaties worden vanzelf uitgefaseerd).

Voor meer informatie over TIM SV kunt u terecht via; https://timstichtsevecht.nl/contact/