18-01-2022

Beste zorgaanbieder,

Er zijn vragen rondom de Corona compensatieregeling. We zetten de hoofdlijnen op een rijtje.

Heeft u in 2020 en/of 2021 extra kosten gemaakt vanwege de coronapandemie en vallen die kosten onder de Corona compensatieregeling zoals op onze website beschreven, dan kunt u die kosten nog tot 1 april 2022 bij de gemeente in rekening brengen. Hoe u dat doet kunt u lezen in het eerdere nieuwsbericht van 12 april 2021.

Voor 2022 heeft de Rijksoverheid nog geen definitief besluit genomen. In de kamerbrief van Hugo de Jong van 10 december 2021 wordt wel aangegeven dat er zeer waarschijnlijk een voortzetting komt van deze regeling tot 31 december 2022. Een eventuele verdere uitwerking van de meerkostenregeling 2022 voor de Jeugdwet en Wmo 2015 wordt uiteindelijk gepubliceerd op de website van de VNG. Op het moment van publiceren van dit bericht is er voor 2022 nog geen definitief besluit genomen en kunnen meerkosten in verband met Corona gemaakt in 2022 nog niet gedeclareerd worden. Vanzelfsprekend houden wij de VNG-site en de Rijksoverheid berichten in de gaten en zullen zodra er duidelijkheid is, hierover berichten.