De regio Utrecht West heeft geconstateerd dat de indexatie over 2023, zoals die is doorgevoerd, te laag is geweest. De website van de NZA laat inmiddels andere cijfers zien dan waarmee eind 2022/begin 2023 is gerekend. Daarom wordt met terugwerkende kracht het tarief over 2023 alsnog opgehoogd. Inmiddels staat de geüpdatete tarievenlijst online op onze website.  

Heeft u al facturen verstuurd met betrekking tot de zorg die al geleverd is in 2023? Dan verzoeken wij u deze facturen te crediteren via het berichtenverkeer. Vervolgens dient u nieuwe facturen met het aangepaste tarief te sturen aan de gemeenten via het berichtenverkeer. Wij verzoeken u om eerst de creditfacturen te sturen en een week later de aangepaste facturen.

Onze excuses voor het extra werk dat dit met zich meebrengt. Wij zullen het proces van indexering tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.  

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u deze stellen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.