Vandaag, 29 augustus 2023, is de tweede Nota van Inlichtingen voor het product Medicatiecontrole gepubliceerd. De NVI2-Medicatiecontrole vindt u via deze link: https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2023/08/20230829-NVI2-Medicatiecontrole-1.pdf

Belangrijk om te vermelden is dat het antwoord op vraag 9 (negen), wegens omstandigheden, pas na 14 september kan worden gegeven. Wij zullen tegen die tijd een update op deze Nota van Inlichtingen publiceren. Hou deze website in de gaten.

Wilt u zich inschrijven voor dit product dan kunt u een inschrijflink aanvragen via instroom@inkooputrechtwest.nl. Wilt u wachten tot de update? Dat kan ook: deze inschrijving kent geen deadline, u kunt op ieder moment inschrijven.

We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Van zorgaanbieders die al gecontracteerd zijn, ontvangen we ook graag de eventuele documenten die niet meer geldig zijn. Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

 Lees voor u zich inschrijft zorgvuldig het inschrijfformulier, de twee Nota’s van inlichtingen en relevante documenten door.