20-12-2021
Beste zorgaanbieders,

Met ingang van 01-01-2022 zal een door het NKD opgesteld nieuw protocol (Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0, https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/) gaan gelden waarbij de naam van het product wijzigt in Ernstige Dyslexie (de enkelvoudigheid vervalt). Om deze reden is zowel de productomschrijving in het productenboek als het werkproces in het werkafsprakenboek aangepast naar het gewijzigde protocol. U kunt de aangepaste documenten vinden op onze site via tab Inkoop 2022. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze aanpassing, dan kunt u contact met ons opnemen via monitoring@inkooputrechtwest.nl.