Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product medicatiecontrole toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).

 

Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp en het productenboek met bijbehorende product beschrijving.

Wij vragen u de eisen in het productenboek Jeugd en het aanmeldformulier goed door te nemen voordat u zich inschrijft. Inschrijven als u niet aan alle eisen voldoet heeft geen zin.  

 

Het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: Inschrijven Jeugdhulp en/of WMO – I&M Utrecht West (inkooputrechtwest.nl)

Als u de inschrijflink wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

 We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Ook de eventuele documenten die niet meer geldig zijn zien wij graag tegemoet.

Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

Deze inschrijving kent geen deadline, u kunt zich op ieder moment inschrijven. De publicatie vindt plaats in de vakantieperiode, voor het stellen van vragen houden wij daarom een ruime periode aan. Als u zich in de vakantieperiode inschrijft, kan het langer duren voordat u bericht krijgt.  

Lees zorgvuldig het inschrijfformulier door.

 

Planning:

 

 

  • 03-07-2023: publicatie Tenderned en website
  • 31-07- 2023: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur
  • 07-08-2023: publiceren Nota van Inlichtingen 1
  • 08-08-2023 start inschrijven
  • Inschrijving Open House (geen uiterste datum voor inschrijving)

 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

Link naar Tenderned:Inkoop Medicatiecontrole Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed