Woensdag 16 november jl. vond de Zorgmarkt Sociaal Domein plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis in Woerden.

Hierbij waren zorgaanbieders en medewerkers van het sociaal domein aanwezig om met elkaar te netwerken en verbinding te zoeken. Er was een mooi programma met o.a. een presentatie over de Beschikbaarheidswijzer en het Suïcide Expertise Team.

We kijken terug op een hele geslaagde middag en willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst.

Team Inkoopbureau en Monitoring Utrecht West.