12-04-2021
De meerkosten regeling zoals die in 2020 van kracht was -zie nieuwsbericht 8 december 2020- is ook nog van kracht in 2021. De meerkosten regeling is echter op twee punten gespecificeerd:

  1. Mogelijkheid tot indienen minderkosten. De minderkosten zijn gerelateerd aan geleverde zorg én hebben betrekking op één van de kostencategorieën zoals te lezen in het beoordelingskader meerkosten 2021.  De minderkosten kunnen separaat als bijlage toegevoegd worden bij de aanvraag. In het declaratieformulier wordt het bedrag van de meerkosten opgevoerd waarbij de minderkosten reeds zijn verdisconteerd.
  2. Op basis van ervaring van 2020 wordt nu tevens gevraagd om naast het indienen van het I- Sociaal Domein declaratieformulier ook als bijlage de facturen toe te voegen. Dit versnelt het proces van beoordeling.Mogelijkheid indienen meerkosten voor vaccinatie tegen het coronavirus. Dit is alleen voor medewerkers in de gehandicaptenzorg die onder de Jeugdwet of Wmo vallen en voor medewerkers van Wmo ondersteuning (daar waar het verzorging, huishoudelijke hulp, maaltijdondersteuning of dagbesteding voor dementerende ouderen betreft).De meerkosten voor 2020 en 2021 kunnen ingeleverd worden tot 1 april 2022.Klik hier om regionale regeling meerkosten 2021 te openen
    Klik hier voor de handreiking meerkosten van het I-Sociaal Domein Ketenbureau
    Klik hier voor de handreiking meerkostenregeling 2021 Jeugdwet en Wmo