De regio heeft besloten geen bestedingsruimte meer af te geven aan Wmo zorgaanbieders. Dat betekent ook dat u de afgegeven bestedingsruimte voor 2023 als niet verzonden mag beschouwen. Voor de jeugdhulp blijven we voorlopig nog wel bestedingsruimtes afgeven.   

In de overeenkomst Wmo vindt u bij artikel 6 nog wel de clausule die ziet op de verplichting van de gemeente om een bestedingsruimte af te geven en deze te volgen. Via dit bericht kondigen wij aan dat I&M UW zes (6) maanden na publicatie van dit bericht deze clausule zal aanpassen en verwijderen uit de overeenkomst Wmo. Tot die tijd zullen wij geen uitvoering geven aan deze clausule.

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl