Afgelopen juni 2023 heeft de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bekend gemaakt dat het ministerie van VWS m.b.t. de indexatie een fout heeft gemaakt. De PPC is te hoog berekend. De NZA geeft aan dat de tarieven opnieuw berekend en aangepast moeten worden.  

 

Wat gaat Utrecht West doen?  

 

2023 

Wij passen de tarieven voor 2023 niet aan. Dit zou namelijk betekenen dat u alle facturen over 2023 opnieuw moet indienen. Dat geeft een te grote en niet proportionele last bij zorgaanbieders en gemeentes. Zeker gezien het feit dat we begin 2023 ook al een aanpassing hadden aan de tarieven in verband met de indexaties.  

 

2024 

Voor 2024 gaan we de volgende werkwijze hanteren die voor alle betrokkenen het minste last geeft. Wij berekenen de juiste tarieven voor 2023 op basis van de juiste publicatie bij het NZA. Wij doen dat volgens de in het contract opgenomen rekenmethode OVA/PPC (art. 6 van de overeenkomst Jeugd en Wmo). We hebben dan de gecorrigeerde tarieven voor 2023. Op basis daarvan berekenen wij de tarieven voor 2024 en die publiceren wij op onze website. Omdat de verwachting is dat er met betrekking tot de landelijke contractstandaarden nog aanpassingen komen in Q4 van 2023 wachten we met het publiceren van de indexatie over 2024 en de daarbij behorende tarieven tot er meer duidelijkheid is. Ook willen we zekerheid dat de indexatie op de website van de NZA definitief is. 

U zult dus zien dat het tarief in 2024 niet gebaseerd is op het huidige, te hoge, tarief van 2023 maar op het gecorrigeerde tarief van 2023. 

Dit nieuwsbericht is niet van toepassing op het contract voor huishoudelijke hulp. Hiervoor geldt een andere indexeringsclausule.  

Heeft u vragen? Stel ze dan via monitoring@inkooputrechtwest.nl