Geachte zorgaanbieder,
Middels bijgevoegde brief willen wij u op de hoogte stellen van de contractwijzigingen voor het leveren van jeugd, Wmo of jeugd en Wmo. De contractwijzigingen zullen per 1 januari 2023 in werking treden.

https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220629-Aankondiging-contractwijzigingen-pdf.pdf