In 2021 is de Open House Inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2022 met TenderNed-kenmerk 313583 en individuele voorzieningen jeugdhulp 2022 met TenderNed-Kenmerk 313574 gepubliceerd. Voor het tussentijdse toetredingsmoment is er per 1 juli 2022 de mogelijkheid voor (potentiële) aanbieders om een aanmelding te doen. Omdat de producten opnieuw opengesteld worden, kunnen nieuwe partijen zich aanmelden en bestaande partijen zich aanmelden voor nieuwe producten als uitbreiding op het contract. Voor de invulling van het zorglandschap zijn per 1 juli 2022  alle producten jeugdhulp en Wmo, met uitzondering van het jeugdhulpproduct HS-GGZ,  opengesteld voor aanmelding. Voor deze producten gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo.

Het aanmelddocument jeugdhulp en/of Wmo, het productenboek met bijbehorende productomschrijving, het bij het product behorende contractaddendum, het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. Via dit mailadres kunt u ook de inschrijflink aanvragen.