20-05-2021
Beste zorgaanbieder,

Op 18 mei hebben we de inkoop met betrekking tot Wmo en Jeugdhulp nogmaals gepubliceerd, omdat het niet mogelijk bleek te zijn om vragen te stellen. De documenten voor Jeugdhulp zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313574, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228009 en de documenten voor Wmo zijn gepubliceerd onder TenderNed kenmerk TN 313583, via de link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228013.
Inschrijven kan niet via TenderNed, dit dient u te doen via het digitale inschrijfformulier dat u begin juli kunt vinden op onze website (www.inkooputrechtwest.nl). In het aanmelddocument, dat u kunt vinden op TenderNed, kunt u alvast lezen welke documenten u voor de inschrijving moet verzamelen; in bijlage 2 vindt u een voorbeeld van een inschrijfformulier en in bijlage 3 staat een checklist met de documenten die u aan moet leveren bij de inschrijving. U moet uiterlijk op 5 augustus 2021 het inschrijfformulier -inclusief de daarbij behorende documenten- correct aanleveren.
Vragen over de nieuwe inkoop en de documentatie kunt u uitsluitend stellen via TenderNed. We beantwoorden uw vragen met de nota van inlichtingen.