30-06-2021
Beste zorgaanbieders,

Afgelopen maandag is de 1e nota van inlichtingen, met alle vragen rondom de nieuwe inkoop 2022 van de regio Utrecht West, gepubliceerd op TenderNed en onze website. Heeft u naar aanleiding van de nota van inlichtingen en de bijlagen nog vragen, dan kunt u nog tot maandag 12 juli, 12:00 uur ’s middags, uw vraag stellen via TenderNed. Naar verwachting zal de 2e nota van inlichtingen op 23 juli gepubliceerd worden op onze website en TenderNed.
Bijlagen
Op TenderNed en onze website hebben we ook een aantal bijlagen aangepast en enkele bijlagen toegevoegd. De aangepast bijlagen zijn: bijlage 5a tarievenblad en bijlage 8 opgave personeel. De oude bijlagen komen hiermee te vervallen. De nieuw toegevoegde bijlagen zijn: bijlage 13a en 13b akkoordverklaring, bijlage 14 holdingverklaring, bijlage 15 PPRC rapportage second opinion, wijzigingsformulier 1e nota van inlichtingen Jeugd en wijzigingformulier 1e nota van inlichtingen Wmo.
Meer informatie kunt u vinden op https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/ en Tenderned jeugdhulp Tenderned Wmo