Voor 2023 heeft u als zorgaanbieder afgelopen week, per gemeente, de bestedingsruimte 2023 ontvangen voor Jeugd en Wmo. In dit bericht beantwoorden we een aantal veel voorkomende vragen.

Voor de budget indicatie 2023 is gekeken naar de realisatie van 2022. De gemeentes bepalen uiteindelijk de hoogte van de bestedingsruimte 2023 en hebben een verantwoordelijkheid om die te volgen op basis van het berichtenverkeer. Ook voor 2023 is de realisatie het uitgangspunt.

Met de komst van de landelijke contractstandaarden verschuift er ook iets ten aanzien van de 80% melding. In 2022 was het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om de uitnutting te volgen en bij 80% een melding te doen en ophoging aan te vragen bij I&M UW.

Met ingang van 2023 is die verantwoordelijkheid bij de gemeente komen te liggen.

Wat gaat er veranderen met de komst van de landelijke contractstandaarden?

De gemeentes gaan op basis van het berichtenverkeer monitoren:

  • Van verwachte overschrijding van de maximale bestedingsruimte is sprake als de Gemeente op basis van het berichtenverkeer vaststelt dat in een kalenderjaar aantoonbaar geprognosticeerd 80% is uitgenut van de maximale bestedingsruimte.
  • Van verwachte onderschrijding van de maximale bestedingsruimte is sprake als de Gemeente op basis van het berichtenverkeer vaststelt dat in twee kwartalen in hetzelfde kalenderjaar de uitnutting van de maximale bestedingsruimte aantoonbaar geprognosticeerd lager is dan 70% (naar rato van de periode).
  • Partijen treden binnen twee weken na een bericht van de Gemeente in overleg, waarna de Gemeente al dan niet binnen twee weken besluit tot aanpassing van de maximale bestedingsruimte.

Dit proces wordt op dit moment ingeregeld en zodra we daar meer over weten zullen we u op deze plek informeren.  

Het kan dus voorkomen dat uw bestedingsruimte 2023 afwijkt van wat u verwacht. Ook hier geldt weer dat de gemeentes de bestedingsruimte hebben vastgesteld en zich bij u moeten melden zodra zij zien dat 80% is uitgenut van uw bestedingsruimte.  

Heeft u ingeschreven voor (ED) Ernstige Dyslexie bij Stichtse Vecht?  Dan ontvangt u daarvoor geen bestedingsruimte. Als u daarover vragen hebt verwijzen wij u naar Stichtse Vecht. 

Meer over de budgetindicaties / bestedingsruimte kunt u terugvinden in artikel 6 van de overeenkomsten voor Jeugd en Wmo.  Op onze website.

Heeft u nog vragen mail dan naar monitoring@inkooputrechtwest.nl