Om het zorglandschap van de regio Utrecht West uit te breiden (Inkoop 2022) is het Jeugdhulp product Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling toegevoegd aan de producten. Dit product is opengesteld voor de inschrijving (Open House).

 

Voor dit product gelden de aanmeldingseisen zoals gesteld in het Aanmelddocument Jeugdhulp, het productenboek met bijbehorende product beschrijving en bij het product behorende contract addendum; Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling,

Wij vragen u de eisen in het productenboek Jeugd goed door te nemen voordat u zich inschrijft. Inschrijven als u niet aan alle eisen voldoet heeft geen zin.  

 

Het tarievenblad en alle overige relevante documenten vindt u op onze website: https://inkooputrechtwest.nl/nieuwe-inkoop-2022/.

Let op: u kunt zich alleen inschrijven voor Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) als u zich ook inschrijft of ingeschreven bent voor:

 

  • Ambulante behandeling Regulier en
  • Ambulante behandeling Specialistisch

 

Wij wijzen u er graag op dat het product IAG een ander tarief-/declaratiestructuur kent. Deze kunt lezen in het contract addendum (IAG) dat op dit product van toepassing is.  

Als u de inschrijflink wilt ontvangen kunt u uw verzoek mailen naar: instroom@inkooputrechtwest.nl

 

We ontvangen graag opnieuw de Akkoordverklaring Jeugd ingevuld en getekend en een juist ingevuld personeelsoverzicht. Ook de eventuele documenten die niet meer geldig zijn zien wij graag tegemoet.

Als uw gedragsverklaring (GVA) ouder is dan twee jaar, willen wij graag een recente ontvangen.

 

Lees zorgvuldig het inschrijfformulier door.

 

Planning:

20 maart 2023: publicatie

27 maart 2023: uiterste datum voor het indienen van vragen 23:59 uur

30 maart 2023: nota van inlichtingen

6 april 2023: uiterste datum inschrijving 23:59 uur

Uiterlijk 27 april 2023: toelatings- en/of afwijzingsbeslissing (OV)

 

U kunt de vragen voor de Nota van Inlichtingen stellen via het e-mailadres: instroom@inkooputrechtwest.nl. De Nota van Inlichtingen zal worden gepubliceerd op de website van Inkoop en Monitoring Utrecht West: https://inkooputrechtwest.nl/inkoop/inschrijven-2023/

 

Link naar Tenderned:

Inkoop Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling regio Utrecht West (open systeem van afspraken) – Details – TenderNed